Jotform Encrypted Form Icon

Криптирани форми

Запазете вашите формови данни напълно лични

1

JOTFORM ВИ ДАВА ЕДИНСТВЕНИЯТ КЛЮЧ

JOTFORM GIVES YOU THE ONLY KEY
2

JOTFORM СЪБИРА ФОРМОВИ ОТГОВОРИ

JOTFORM COLLECTS FORM RESPONSES
3

САМО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ОТВОРИТЕ С ВАШИЯ ЧАСТЕН КЛЮЧ

ONLY YOU CAN OPEN IT WITH YOUR PRIVATE KEY