Защита от Следващо Ниво с Криптирани Форми

Пазете вашите чувствителни данни защитени, като използвате Криптирани Форми 2.0 от Jotform. С криптиране от край до край, вие можете да сте сигурни, че вашите подадени формуляри винаги ще бъдат защитени с вашия код за достъп.

Encrypted Forms 2.0 Hero Image

ДОБАВЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Как работят Криптирани Форми 2.0