ПОТОК НА ОДОБРЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Автоматизация на процеса на одобрение за училищно и висше образование

Работете по-умно, не по-усилено. Рационализирайте и автоматизирайте начина, по който управлявате заявките от студенти, учители, преподаватели и други. Получавайте заявки онлайн с персонализирани онлайн форми за вашето училище и ги изпращайте автоматично на правилните хора, които да одобрят или откажат - не е необходимо кодиране.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Одобрения за курс

Одобрявайте или отхвърляйте заявки от студенти, които искат да се запишат в класове извън техните основни специалности. Факултетът може да отговори на заявките незабавно, като дава на студентите достатъчно време да планират своите графици.

Одобрения за екскурзии

Насърчете практическото обучение извън класната стая с по-бърз процес на одобрение за екскурзия. Учителите могат да изпратят техните идеи за екскурзии онлайн и да получат автоматичен имейл, ако администраторите одобрят техните заявки.

Заявка за одобрение за използване на съоръжение

Дайте под наем училищни съоръжения като класни стаи, кафене, игрища, фитнес зали и други. Рационализирайте управлението на съоръженията, като събирате заявки онлайн и бързо ги препращате до служителите и администрацията за одобрение.