ПОТОК НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЧР

Автоматизирайте вашия поток за одобрение за ЧР

Създайте автоматизирани потоци за одобрения за вашия отдел по човешки ресурси с Jotform Одобрения. Спестете време за обработка на заявления за работа на служители, заявки за отпуск и други. Лесно персонализирайте потоците за одобрения, за да отговарят на нуждите на вашата компания.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Безпроблемно обработвайте промените в заетостта

От приобщаването на служители, да освобождаването им, до промоции, давай на вашите служители гладко и положително изживяване на всяка стъпка.

Опростен процес за отпуск на служители

Управлявайте с лекота исканията за ВОМ, отпуските и отпуските по болест. Одобрявайте или отхвърляйте заявки с едно натискане на бутон, за да уведомявате автоматично на служителите по имейл.

Привлечете и наемете най-добрия талант

Не плашете потенциалните служители с разхвърлян процес на кандидатстване! Автоматизирайте процеса на одобрения, за да отговорите по-ефективно на заявленията за работа.

Управлявайте с лекота заявките на служители

Бързо отговаряйте на заявки за работа от дома. Уведомете моментално мениджърите за преглед на заявките и изпращайте автоматизирани имейли, въз основа на окончателното им решение.

Рационализиране на отчитането на разходите

Ускорете вашия процес на възстановяване на суми с Jotform. Одобрявайте или отхвърляйте искания за възстановяване на суми ефективно, с персонализирани автоматизирани потоци за одобрения.