ФУНКЦИИ

Открийте как работят одобренията на Jotform.

Научете как да автоматизирате одобренията си и да трансформирате вашия бизнес.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!
Лесен за използване конструктор
Лесен за използване конструктор

Лесен за използване конструктор за одобрения

Разширете потока си за одобрение, добавете нови елементи, настройте персонализирани имейли и други с интерфейса за плъзгане и пускане на Jotform. Можете да изградите перфектния работен процес за вашата компания само с няколко щраквания!

Гледайте видео

Изберете най-добрия метод за одобрение за вашите нужди

Изисквайте е-подписи и други действия за одобрение от вашите сътрудници с Одобри & Подпиши.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Напреднали настройки за одобрения

Издигнете потока си за одобрение с разширени опции за настройки.

Персонализирани резултати

Одобрете или откажете подадени формуляри или създайте ваши собствени персонализирани резултати - като добавяне на респонденти към списъка на чакащи, поставянето им в изчакване или каквото друго изберете.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Разрешете коментари

Позволете на потребителите да добавят коментар, когато одобряват или отказват заявки.

Превъзложете задачи

Позволете на потребителите да превъзложат задачи на друг човек, ако не могат да ги изпълнят.

Изисквайте е-подписи

Рационализирайте вашия работен процес за подписване на документи. Автоматично изисквайте електронни подписи за вашите документи — като договори, поръчки за покупка или фактури.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Поискайте повече информация

Ако във формата липсва важна информация, одобряващите могат бързо и лесно да поискат от респондента на формата да редактира подадения от него формуляр чрез имейл.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Ескалирайте задачи

Ако някой не е изпълнил задача след определен период от време, ескалирайте задачата на някой друг автоматично.

Задайте дати на изтичане

Изберете дата за изтичане на задачата, така че потока ви да не се застоява.

Автоматично приключване на задачата

Завършете задачата автоматично, ако не е изпълнена до определена дата.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Изпращайте персонализирани имейл известия

Персонализирайте имейл съдържанието, за да съответства на вашия поток на одобрение.

Изпращайте имейли с напомняне

Напомнете на членовете на потока за одобрение за техните задачи с автоматизирани имейли.

Отлагане на задачите

Одобряващите могат да поставят пауза в отговора на заявки, чрез отлагане на задачи в Jotform Кутия. След приключване на периода на отлагане ще бъде изпратен автоматичен имейл за известие.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Динамични одобряващи

Нека всеки човек, попълващ вашата форма, възложи техния подаден формуляр на конкретен одобряващ. Можете да изберете кое поле за имейл адрес във формата ще съдържа имейла на одобряващия, като се уверите, че всеки подаден формуляр отива при правилния одобряващ, без да се изисква допълнителна работа в бекенда.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Изпратете отчет за одобрение

Създавайте персонализирани PDF отчети, за да проследявате и обобщавате вашата история на одобрения. Това е лесен начин за преглед и документиране на всички действия, предприети по време на процеса на одобрение.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Настройте усъвършенствана условна логика

Уверете се, че задачите ви се препращат до правилните хора, с персонализирани условия за поток на одобрение.

Използвайте "ако-друго" условия

Препращайте заявки към други с нашата функция "ако-друго". Например, ако искане за финансиране за над 1000 щатски долара е одобрено от финансов специалист, можете автоматично да го препратите до вашия финансов мениджър.

Създайте условно разклоняване

Насочете потока си към извършване на различни действия според начина, по който анкетираните отговарят на определени въпроси.

Обединяване на паралелни пътеки

Комбинирайте различни пътища в процеса на одобрение.

Всички

Завършете задачите във всички клонове, преди да преминете към следващата стъпка.

Който и да е

Завършете задачи във всеки клон, за да преминете към следващата стъпка.

Моите одобрения

Одобряващите могат да преглеждат всички техни задачи на страницата „Моите одобрения“.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Проследяване и управление на процеси

Проследявайте потоците си за одобрения по много начини на всяко устройство. Изпълнете задачите по имейл, Jotform Кутия, Jotform Таблици и Jotform Мобилни Форми, нашето безплатно мобилно приложение.

Електронни писма
Таблици
Кутия
Мобилни приложения

Създайте автоматизирани потоци за одобрения с Jotform