Опростете екипното вземане на решения

Направете процеса на вземане на решения възможно най-лесен за вашата организация с Jotform Групови Одобрения. Задайте правила за всеки поток на одобрение, проследявайте дейността по време на процеса за одобрение чрез Jotform Кутия или Jotform Таблици и позволете на всеки член на потока за одобрение да изпраща одобрения и обратна връзка независимо.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!
Automated Rule Automated Rule Mobile

Създайте правило за автоматично завършване

Установете ясен процес за одобрения за вашата компания, като добавите правило за завършване към вашия поток за одобрение. Можете да поискате отговор от всеки във вашата група, мнозинството, един човек или дори определен брой хора. Лесно персонализирайте вашия поток, за да отговаря на нуждите на вашия екип.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!
Track Process Track Process Mobile

Проследявайте и управлявайте потоците за одобрение

Проследявайте безпроблемно всички одобрения, включително кои страни са отговорили и кога. Груповите одобрения улесняват управлението на одобрения, без да добавяте сложни елементи към вашия поток. Наблюдавайте всяка стъпка от вашия процес за одобрение чрез имейл, Jotform Кутия, Jotform Таблици или приложението Jotform Мобилни Форми.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!
Group Approvals with Teams Group Approvals with Teams Mobile

Настройте процес за одобрение за група
или екип

Jotform Екипи ви предоставя работно пространство „всичко в едно“, така че целият ваш екип да може да одобрява и редактира активи от едно място. Работете безпроблемно върху данни и форми, възлагайте различни роли на членовете, организирайте ваш работен процес и други.

ОПИТАЙТЕ СЕГА - Безплатно е!

Научете как да използвате групови одобрения