Шаблони за споразумение за съгласие

1 шаблони

Споразумение за съгласие е подписан документ, който очертава информираното съгласие на участника за медицинско проучване, клинично изпитване, процедура или дейност. Независимо дали управлявате телемедицинска практика, медицинска клиника или трябва да събирате откази от участниците в дейността, можете да използвате нашите безплатни шаблони за споразумения за съгласие, за да превърнете моментално подадените формуляри в подписани PDF споразумения за съгласие! Като премахнете хартията и безпроблемно получавате е-подписи и информирано съгласие онлайн, можете едновременно да организирате вашите записи, да намалите ръчните задачи и да рационализирате работния ви процес.

За да започнете, изберете шаблон за споразумение за съгласие от списъка по-долу, персонализирайте общите условия, за да отговарят на нуждите на вашата компания и го свържете с форма, която може да бъде попълвана от вашите пациенти или участници. След това, когато формата бъде попълнена, информацията незабавно ще се преобразува в PDF документ - лесен за изтегляне или принтиране за вашите архиви. Можете дори да използвате автоматичен отговор, за автоматично изпращане на PDF-и до участниците!

Разгледайте нашите 100+ безплатни формови интеграции, за автоматично изпращане на вашите PDF-и за споразумение за съгласие до акаунти, които вече използвате. Архивирайте документите в платформи за облачно съхранение, като Dropbox или Box, споделете ги с колеги в приложения за управление на проекти, като Trello или Slack или добавете споразуменията към съществуващите контакти в CRM платформи, като Salesforce или HubSpot. Без значение в коя индустрия сте, можете да използвате нашите шаблони за споразумение за съгласие, за да създадете мощна система за автоматизация и да ускорите вашия работен процес.

PDF Templates: Шаблон за съгласие за професионална физиотерапия

Шаблон за съгласие за професионална физиотерапия

Физическата терапия е услуга за грижа за пациентите, която се предоставя с цел управление и лечение на голямо разнообразие от състояния. Услугите се предоставят на лица от всички възрасти, независимо от пол, етническа принадлежност, вероизповедание, национален произход или увреждане.Можете да използвате този шаблон за съгласие за физио терапия, за да проектирате ваш собствен персонализиран PDF шаблон, който ще ви помогне да събирате достоверна информация от вашите пациенти. Като използвате този PDF шаблон за съгласие за физио терапия, можете да получите онлайн разрешение от вашите пациенти. Освен това можете да отпечатате вашия PDF шаблон за съгласие и да го добавите към досието на пациента.

Защо да използвате онлайн форма за медицинско съгласие?

Повечето болници използват форми за тази задача или на хартиен носител или онлайн форма. И за да улеснят нещата за пациентите, някои също добавят PDF-и към микса. Но проектирането на PDF изход за подадени данни може да отнеме много време, особено когато се създава такъв от нулата. И така, измислихме колекция от PDF шаблони, които можете да използвате, като форма за медицинско съгласие.

Защо да използвате Jotform за вашите форми за медицинско съгласие?

Тъй като Jotform е HIPAA съвместим, поверителността и сигурността няма да бъдат проблем. На всичкото отгоре предлагаме джаджи за подпис, които могат да бъдат включени във формата. Това от своя страна ще бъде показано и в PDF файла. Добре разработената форма за медицинско съгласие ще събира информация за родителя или настойника, пациента, кратка медицинска история, включително, но не само, лекарства, заболявания, алергии, специални нужди и подробности относно здравното осигуряване на пациента. Той може също така да поиска списък с медицински лечения, на които бихте позволили на грижещия се да даде съгласие във ваше отсъствие, ако е необходимо (например кръвопреливане или операция).

Още категории като тази

Тези шаблони са само предложени форми. Ако използвате форма, като договор или за събиране на лична (или лична здравна) информация или за някаква друга цел с правни последици, препоръчваме ви да си направите домашното, за да сте сигурни, че спазвате приложимите закони и да се консултирате с адвокат, преди да разчитате на някаква конкретна форма.