Интеграции за е-подпис

4 Интеграции

Относно Е-подпис

Събирайте подписи за договори, споразумения, откази и други с безплатните интеграции за е-подпис на Jotform. Добавете интеграция по-долу към вашите онлайн форми само с няколко щраквания, за да събирате безпроблемно правно обвързващи подписи на всяко устройство. След като съберете е-подписите чрез вашите онлайн форми, можете дори да конвертирате подадените формуляри в PDF документи – готови за изтегляне или отпечатване.

Jotform Sign

Е-подписите срещат автоматизацията

Открийте сега
E signatures meet automation