Обвивка / Библиотека / SDK Интеграции

1 Интеграции

Относно Обвивка / Библиотека / SDK

Тези безплатни приложения за обвивки, библиотеки и SDK позволяват на разработчиците да изграждат по-лесно около API на Jotform, като същевременно използват инструментите, на които разчитате. Просто изберете приложението, което най-добре отговаря на вашите нужди и разрешете достъп до Jotform, за да започнете да изпращате данни към вашия код. Най-добрата част? За това няма да е необходимо да правите допълнително кодиране! Ще са ви необходими само няколко щраквания, за да свържете тези приложения с Jotform, така че можете да отделите по-малко време в опити да конфигурирате вашата интеграция и повече време за вашите проекти.