Интеграции за споделяне и съхранение файлове

12 Интеграции

Относно Споделяне и съхранение на файлове

Архивирането на вашите данни винаги е добра идея. И така, защо да не го направите автоматично с нашите безплатни интеграции за споделяне и съхранение на файлове? След като съберете данни и качени файлове чрез вашите форми, можете автоматично да синхронизирате информацията направо в любимото си приложение за съхранение в облака - без никакво кодиране! Това е лесен начин да спестите време за ръчни администраторски задачи и да отделите повече време за важните неща.