CRM интеграции

22 Интеграции

Относно CRM

Подобрете взаимоотношенията с клиентите, като добавяте безпроблемно нови контакти, сделки или етикети към вашата CRM система! Просто интегрирайте формата ви за контакт или генериране на потенциални клиенти с едно от CRM приложенията по-долу, за да синхронизирате подадените формуляри с вашия канал за продажби. Чрез автоматично добавяне на нови контакти ще отделите по-малко време за ръчно въвеждане на данни и повече време за затваряне на следващата голяма сделка за вашата компания.