Приложение за Обработка на Данни в Jotform

Предлагаме приложения за обработка на данни (DPA) за нашите клиенти, които работят в ЕС.

Нашият DPA предлага договорни условия, които отговарят на изискванията на GDPR и които отразяват нашите ангажименти за поверителност и сигурност на данните към нашите клиенти.

Можете да видите образец на приложението на Английски (Изтегляне) или на Немски (Изтегляне).

За да гарантираме, че няма да ни бъдат наложени противоречиви или допълнителни условия извън тези, които са отразени в нашите стандартни DPA и моделни клаузи, ние не можем да се съгласим да подпишем DPA на клиентите.

След като попълните тази форма, приложението ще бъде подписано електронно от двете страни и ще стане правно обвързващо. Копие от подписаното приложение ще ви бъде изпратено по имейл. Напишете ни ред, ако имате някакви въпроси.