Как да ограничите подаванията във формата

9 януари 2023 г.

Може да се постави ограничение на броя на подадените формуляри, които форма може да получи. За формата може да се определи и срок на изтичане.

Можете да намерите тази разширена опция в Настройки > Настройки на форма, където можете да видите падащото меню “Статус на форма“.

Как да ограничите подаванията във формата Image-1

В това ръководство ще се съсредоточим само върху три от петте варианта. Другите две опции, които са “Активиране” и “Деактивиране”, са обяснени в отделно ръководство: Как да активирам/деактивирам форма?

Деактивирайте на дата

Това ви позволява да настроите формата ви да бъде деактивирана на предпочитани от вас конкретни дата и час.

Как да ограничите подаванията във формата Image-2

Деактивиране при достигане на ограничение за подаване

Това ви позволява да зададете определен общ брой подадени формуляри за вашата форма.

Как да ограничите подаванията във формата Image-3

Деактивиране на дата и при достигане на ограничение за подаване

Това ви позволява да зададете дата и час на изтичане, до когато формата ви може да бъде изпращана и също така, да зададете определен общ брой подадени формуляри, които са разрешени през този период от време.

Как да ограничите подаванията във формата Image-4

Формата по-горе беше настроена да бъде деактивирана или при получаване на 1000 подадени формуляри ИЛИ на 21 март 2017 г. в 16:14 ч., което от двете настъпи първо.

Бележки

Трябва да въведете число за ограничението за подаване.

Използва се падащ календар, така че ще бъде лесно да зададете дата на изтичане и също така да избегнете объркване с различните формати на дати.

Часът е в 24-часов формат.

Часът е американско източно стандартно време (сървърно време, а не вашето компютърно време).

Времето трябва да се въведе поне 5 часа преди времето за изтичане (ако времето на изтичане е в 17:00, времето на изтичане трябва да бъде зададено минимум 5 часа преди това, което е в 12:00).

В момента, в който формата достигне лимита си за подаване или датата на изтичане, тя ще бъде деактивирана. За да активирате отново формата, която е била деактивирана поради достигане на лимита за подаване или зададената дата на изтичане вече е настъпила, направете следното:

Сценарий 1Увеличете лимита за подадени формуляри

Ограничение за подаване: 250.

Дата на изтичане: (няма зададена).

Пример 1: Бихте искали да разрешите още 10 формуляра.

Увеличете ограничението за подаване на 260 (250 текущи формуляра + 10).

Пример 2: Бихте искали да премахнете изцяло ограничението за подаване

– променете състоянието на формата на “Активиране”.

Сценарий 2 – Актуализиране/Промяна на датата на изтичане

Ограничение за подаване: (не е зададено).

Дата на изтичане: 2016 г., 15 май в 20:00 ч.

Пример 1: Бихте искали да промените датата на изтичане на 15:30 ч. на 18 май 2016 г. Използвайки падащото меню на календара, задайте новата бъдеща дата на изтичане и задайте час в полето за време (задаване на часа на 00:00 ще деактивира формата веднага след достигане на въведената дата).

Пример 2: Бихте искали да направите формата да няма дата на изтичане – променете състоянието на формуляра на “Активиране”.

Сценарий 3 – Увеличете лимита за подаване или актуализирайте срока на изтичане

Ограничение за подаване: 250.

Дата на изтичане: 2016 г., 15 май в 20:00 ч.

Използвайте примерите в предишните сценарии, като ръководство в зависимост от промяната, която искате да направите.

Въпроси? Моля уведомете ни по-долу!

Свържете се с екипа за поддръжка:

Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение денонощно и средното ни време за реакция е между един и два часа.
С нашия екип можете да се свържете чрез:

Форум за поддръжка: https://www.jotform.com/answers

Свържете се с поддръжката на Jotform: https://www.jotform.com/contact/

Изпратете коментар:

Jotform Avatar
Този сайт е защитен от реКАПЧА и се прилагат Декларацията за поверителност и общите условия на Google.

Коментар:

Podo Comment Бъдете първите, които коментират.