Създайте предварително попълнени форми за monday.com

Предварително попълнете вашите форми с данни от вашите табла в monday.com за безпроблемно екипно сътрудничество и рационализиран работен процес. Открийте колко лесно е да настроите предварително попълнени monday.com форми.

Създай

Създайте предварително попълнена форма

Изградете всяка форма от нулата или от шаблон. След това изберете monday.com интеграция, като метод за предварително попълване в Jotform.

Удостоверете

Свържете monday.com

Удостоверете вашия monday.com акаунт, като предоставите идентификационните ви данни за вход в конструктора на форми.

Настройка

Съчетайте формовите полета

Изберете кои формови полета искате да попълните предварително с данни от вашите monday.com табла.

Споделяне

Изпратете вашата форма до monday.com контактите

Сътрудничете си с колеги, като ги поканите да преглеждат или редактират предварително попълнени полета във вашата форма.

Как да Използвате Предварителното попълване на Jotform с monday.com

How to Use Jotform Prefill with monday.com