Условна логика

Направете вашите интелигентни форми по-умни с условна логика. Настройте формата си, за да показва или скрива формови полета, да изпраща имейли до определени потребители, да показва различни "Благодаря" съобщения и други - всичко въз основа на това как потребителя попълва формата ви.

Създайте интерактивни онлайн форми, които реагират на начина, по който вашата аудитория отговаря на всеки въпрос. Предоставянето на персонализирано изживяване на формата за всеки потребител, ще го насърчи да попълни формата - това означава повече регистрации, потенциални клиенти и купувачи!

Показване/скриване на полета

Показвайте само полетата на формата, които са подходящи за всеки потребител, въз основа на предишните му отговори.

Едно поле наведнъж

Насърчете потребителите да разясняват отговорите си при събиране на анкети или обратна връзка - например, ако потребителят заяви, че е недоволен от нещо в анкетата за удовлетвореност от събитие, можете да покажете текстово поле, за да им позволите да обяснят допълнително.

Няколко полета

Когато събирате заявления или регистрации, позволете на потребителите да обяснат по-добре отговорите си, като покажат или скрият няколко полета за въпроси наведнъж.

Изисквайте полета

Изисквайте допълнителни полета въз основа на предишни отговори.

Получете нужните отговори

Предотвратете потребителите да изпращат непълни форми за поръчки или регистрации, като изискват имейл, адрес за доставка и други.

Изчислете полета

Присвоете стойности на формови полета и използвайте условна логика за извършване на сложни изчисления.

Изчислете поле

Съберете общите цени за поръчки, плащания, фактури и други, като изчислите стойностите на полетата.

Предайте стойността на полето в друго поле

Ако адресът за фактуриране и доставка на потребителя е еднакъв, той може просто да постави отметка в квадратчето, за да пренесе адреса в следващата секция.

Отговор преливащ в текст

Незабавно предоставете персонализирани инструкции, след като потребителят поръча продукт или изпрати резервация - например колко време ще отнеме доставката за поръчка или как да пренасрочите или анулирате резервация.

Пропуснете страници

Позволете на потребителите да пропускат страници, които не са от значение за тях.

Ускорете Попълването на Форма

Ако определен въпрос не се отнася за потребител, той може да пропусне неподходящите страници във вашата анкета за удовлетвореност на клиента или форма за обратна връзка, което ви позволява да събирате възможно най-точните данни за вашата анкета.

Благодарете лично на всеки потребител

Изградете по-близки взаимоотношения с аудиторията си, като създадете персонализирана страница с благодарности, която се появява, след като приключат с попълването на формата ви.

Персонализирайте Благодаря съобщения

След като попълнят формата ви, благодарете на новите клиенти, дарители, абонати или гости на събитие с персонализирано съобщение, което включва тяхното име и потвърждава, че сте получили техния формуляр.

Изпращане на имейл потвърждения

Настройте автоматичен отговор и незабавно изпратете по имейл писма за потвърждение на поръчката, PDF фактури, билети за събития и други, въз основа на имейл адреса, местоположението, избрания език и друга информация, предоставена от потребителите.

Персонализирайте имейла въз основа на отговора на потребителя

Изпратете имейл с конкретен билет за събитие, в зависимост кое местоположение за събитие, е закупено чрез вашата форма. Можете също така да предавате заявки за работа на правилните екипи във вашата компания, въз основа на информацията, която потребителя избира или въвежда във вашата форма.

Ръководство за условна логика на Jotform

Условната логика е полезен инструмент, който улеснява попълването на вашите форми, но настройването ѝ може да бъде трудно в началото.

Jotform Conditional Logic Tutorial