Интеграции с нестопанска цел

Относно Нестопански

Без значение каква кауза подкрепят, организациите с нестопанска цел винаги могат да използват ръка за помощ. Безплатните интеграции на приложения на Jotform за организации с нестопанска цел автоматично ще синхронизират данните за подаване с инструменти, на които вече разчита вашата организация. Съхранявайте заявления за доброволци, регистрационни таблици, информация за донори и много други в един защитен онлайн акаунт - просто създайте форма с нестопанска цел с нашия конструктор на форми и свържете Jotform с приложението, което сте избрали по-долу. Чрез автоматизиране на работния процес с нестопанска цел вие и вашият доброволчески персонал можете да се съсредоточите върху подпомагането на нуждаещите се.