Интеграции за управление на проекти

7 Интеграции

Относно Управление на проекти

Събирайте и проследявайте всичките ви данни за проекти с безплатните интеграции за управление на проекти на Jotform! Създавайте форми от водещо поколение, вътрешни форми за заявки и други с нашия лесен за използване конструктор на форми. Подадените формуляри автоматично ще бъдат изпращани до вашите любими приложения за управление на проекти, създавайки моментално нова карта, елемент или задача. Никога повече няма да се налага да прехвърляте ръчно данни между акаунти, което улеснява спазването на крайните срокове и постигането на вашите цели!