Изберете кутии

61 Джаджи

Относно Select Boxes

Джаджите за полета за избор на Jotform ви дават стилни опции за създаване на полета за избор. Независимо дали искате респондентите да могат да плъзгат и пускат списък с поръчки или да изберат поле за общи условия, можете да намерите подходящата джаджа за вашите нужди.