Рисуване

9 Джаджи

Относно Drawing

Джаджите за рисуване на Jotform позволяват на респондентите да пишат на ръка в онлайн форма. Пример може да бъде джаджата за събиране на подписи, която можете да използвате за подписване на споразумения. Разгледайте джаджите за рисуване на Jotform, за да събирате ръчен текст онлайн.