ЗА GDPR

GDPR е всеобхватният регламент за защита на данните и поверителността, който беше въведен от Европейския съюз и се прилага от май 2018 г. Регламентът е важна стъпка за укрепване на основните права на хората в ерата на новоразработените технологии.

GDPR се прилага за организации, които обработват лични данни на жители от ЕС, независимо къде се извършва обработката. Това означава, че териториалният обхват на GDPR е широк, лицата и организациите извън ЕС също могат да бъдат предмет на GDPR, ако обработват данни на граждани на ЕС.

След Брекзит новия режим за Обединеното кралство е известен, като GDPR на Обединеното кралство и подобните местни изисквания са формирани от Службата на комисаря по информация на Обединеното кралство (ICO).

ЗАЩО GDPR Е ВАЖЕН

За да гарантира, че защитата на личните данни остава основно право за хората в рамките на ЕС, GDPR имаше за цел да модернизира остарелите закони за поверителност. GDPR има потенциала да повлияе на всеки бизнес, който събира данни за жители на ЕС.

WHY GDPR IS IMPORTANT
Data Processing Privacy

ХРАНИЛИЩЕ ЗА ДАННИ

Вие можете да съхранявате вашите данни в ЕС, като активирате съответната опция в раздела Данни от настройките на вашия акаунт. След потвърждение вашите формови данни ще бъдат преместени на нашите европейски сървъри във Франкфурт, Германия, които се управляват от Google. След като прехвърлянето приключи, вие ще бъдете автоматично пренасочени към eu.jotform.com при влизане.

Ако имате допълнителни въпроси относно това как да съхранявате вашите данни на сървъри в ЕС, това ръководство ще ви помогне да намерите повече информация.

КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ ФОРМИ, КОИТО ВИ ПОМАГАТ ДА СПАЗВАТЕ GDPR

С конструктора на форми с плъзгане и пускане на Jotform, вие можете да подготвите вашите форми и да съберете лични данни по сигурен начин. Лесно е да създадете и персонализирате вашата идеална форма и да я изпратите толкова пъти, колкото имате нужда.

За документите, които трябва да бъдат подписани, като например форми за съгласие и споразумения за обработка на данни, Jotform Подписи е страхотна опция. Вие можете сигурно да събирате подписи по всяко време и навсякъде без проблемите с разхвърляните хартиени документи. Електронните подписи са много сигурни, тъй като обикновено използват дигитални сертификати и криптиране, за да потвърдят самоличността на подписващия.

Имайте предвид, че Jotform не носи отговорност за съдържанието на вашите форми и спазването на който и да е закон или регулация, включително GDPR. Докато използвате форми, записи, договори или всякакви документи с правни последици съгласно GDPR, ние ви препоръчваме да си направите домашното, за да сте сигурни, че спазвате GDPR и да се консултирате с адвокат, преди да разчитате на конкретна форма.

HOW TO CREATE FORMS THAT HELP YOU COMPLY WITH GDPR
SIGN A DPA

ПОДПИШЕТЕ СОД

Обработването, което е извършено от обработващ от името на администратор, трябва да се урежда от писмен договор или друг правен акт. Jotform улеснява нашите клиенти да покажат, че използват Jotform по начин, който е GDPR съвместим. За да го направим удобно и лесно, ние предоставяме Приложение за обработка на данни (DPA), което е самообслужващ се и лесен за изпълнение документ, който е предварително подписан от Jotform. Изисква само електронен подпис от потребителя.

След като DPA бъде попълнен и изпратен, той автоматично ще бъде изпратен до Jotform, така че ние и нашите клиенти да имаме запис, че този важен документ е поставен на място. Вие можете да изпълните вашето задължение да имате DPA, както и да проверите общите условия за обработката.

GDPR съвместимия DPA на Jotform е достъпен тук.

Моля имайте предвид, че GDPR е законодателен регламент и трябва да се потърси правен съвет за пълно съответствие. Ако имате допълнителни въпроси относно съответствието на Jotform с GDPR или свързани функции, моля свържете се с нас чрез gdpr@jotform.com