Шаблони на одитни отчети

1 шаблони

Using Jotform’s Audit Report Sign Templates, auditors can provide a detailed summary of their investigations without having to create an entire report from scratch. Each ready-made template provides an outline for auditors to record audit objectives, scope, criteria, and findings. Submitted reports will automatically be saved as PDFs that are easy to download, share, and print.


Персонализирайте шаблоните, за да отговарят на вашите нужди, с PDF редактора за плъзгане и пускане на Jotform. Добавете още формови полета и включете опция за качване на файлове и дори добавете логото на вашата счетоводна къща. Независимо дали проучвате финансовите отчети на компания, политиките за управление или потреблението на енергия, Jotform улеснява писането на ефективен одитен доклад, който дава резултати.

Шаблон за отчет за печалба и загуба

Шаблон за отчет за печалба и загуба

Отчет за печалбите и загубите, известен също като отчет за доходите, е обобщение на финансов отчет за определен период за разходите и приходите, които дружеството е направило. Информацията чрез това резюме помага да се определи дали компанията или организацията генерира печалба или губи пари или е на нула. Този отчет за печалбите и загубите може да се използва за различни цели, като например запознаване с проблема, при който компанията губи пари и за справяне с него или да се използва за потенциални инвеститори, за да бъдат привлечени да бъдат част от компанията.Този PDF шаблон за печалбите и загубите ви позволява да имате принтируем PDF от записите, които идват от базата данни. Това помага да се спести време от извършване на изчисленията и всичко, което трябва да направите, е да въведете стойността или сумата. Този шаблон може лесно да бъде модифициран, като използвате конструктора на форми на Jotform и PDF редактора, за да можете да го персонализирате според вашите предпочитания. Копирайте този шаблон във вашия Jotform акаунт в безплатно!

Още категории като тази

Тези шаблони са само предложени форми. Ако използвате форма, като договор или за събиране на лична (или лична здравна) информация или за някаква друга цел с правни последици, препоръчваме ви да си направите домашното, за да сте сигурни, че спазвате приложимите закони и да се консултирате с адвокат, преди да разчитате на някаква конкретна форма.