Писмо за потвърждение

2 шаблони

Whether you’re an employer welcoming a new hire, a private practice doctor setting up an appointment, or an online shop owner verifying a purchase, you need to confirm the right details with the right people. When you send confirmation letters, clients place more trust in you because you’ve acknowledged their application, order, or payment.

След като хората изпратят вашите онлайн форми, те искат да знаят, че информацията им е получена. Ами ако имаше начин за автоматично преобразуване на подадените данни в писма за потвърждение, които клиентите могат да преглеждат, когато пожелаят?

With Jotform, you can configure forms to instantly send confirmation letters as PDFs that recipients can access on any device. All you need to do is choose from our collection of Confirmation Letter Sign Templates and customize the template to match your existing form. Using Jotform’s PDF Editor, you can easily rearrange the template layout, modify form fields, or add your company’s logo to give the letter a more personalized touch.

Once you’ve got a confirmation letter template that best reflects your business, you can set up an autoresponder email with PDF attachments enabled. Now when someone fills out your online forms, Jotform will immediately email their submitted information back to them as PDFs you’ve designed. You won’t even have to lift a finger to assure your clients they’re in good hands.

PDF Templates: Шаблон на писмо за потвърждение на доходите

Шаблон на писмо за потвърждение на доходите

Лесно потвърждавайте заплатите на служителите, когато кандидатстват за заеми, кредитни карти, жилища и ипотеки. С този PDF шаблон на писмо за потвърждение на доходите можете да предоставите доказателство за доходи под формата на защитени PDF-и, които вашите служители могат лесно да изтеглят, отпечатват и споделят с банки, наемодатели и други агенции.Използвайки PDF редактора на Jotform с плъзгане и пускане, можете да правите всякакви промени в оформлението и текста на шаблона, за да го съчетаете с вашата форма за потвърждение на дохода. След като настроите автоматичен отговор, вашите служители автоматично ще получат PDF, който официално потвърждава тяхната заплата и заетост.

PDF Templates: Писмо за потвърждение на работа

Писмо за потвърждение на работа

Писмо за потвърждение на работа е документ, който подробно описва информацията за заетостта на дадено лице. Този документ се използва от различни организации или институции за цели, като познаване на трудовата история на клиента за неговата квалификация за ипотека или заем, за разглеждане при кандидатстване за работа или за пътуване. Това съдържание служи, като доказателство за информацията за заетостта на лицето и по този начин може да се използва за кръстосано рефериране към фактите, които са декларирани от посоченото лице.Този шаблон на писмо за потвърждение на работа ви позволява незабавно да създадете ваше потвърждение на писмо за заетост. Вместо да изготвяте индивидуални форми за потвърждение на заетостта, Jotform ви позволява да имате този шаблон и ви позволява просто да предоставите необходимата информация чрез предоставените полета. Изпратете формата и можете да създадете вашите документи с PDF шаблона на Jotform.

Тези шаблони са само предложени форми. Ако използвате форма, като договор или за събиране на лична (или лична здравна) информация или за някаква друга цел с правни последици, препоръчваме ви да си направите домашното, за да сте сигурни, че спазвате приложимите закони и да се консултирате с адвокат, преди да разчитате на някаква конкретна форма.