Писмо за потвърждение

2 шаблони

Независимо дали сте работодател, който приветства ново нает, частен лекар, насрочващ среща или собственик на онлайн магазин, който потвърждава покупка, трябва да потвърдите точните подробности с точните хора. Когато изпращате писма за потвърждение, клиентите ви се доверяват повече, защото сте потвърдили тяхното заявление, поръчка или плащане.

След като хората изпратят вашите онлайн форми, те искат да знаят, че информацията им е получена. Ами ако имаше начин за автоматично преобразуване на подадените данни в писма за потвърждение, които клиентите могат да преглеждат, когато пожелаят?

С Jotform можете да конфигурирате форми за моментално изпращане на писма за потвърждение, като PDF-и, до които получателите имат достъп на всяко устройство. Всичко, което трябва да направите е да изберете от нашата колекция от PDF шаблони на писма за потвърждение и да персонализирате шаблона така, че да съответства на съществуващата ви форма. С помощта на PDF редактора на Jotform можете лесно да пренаредите оформлението на шаблона, да промените формовите полета или да добавите логото на вашата компания, за да придадете на писмото по-персонализиран щрих.

Once you’ve got a confirmation letter template that best reflects your business, you can set up an autoresponder email with PDF attachments enabled. Now when someone fills out your online forms, Jotform will immediately email their submitted information back to them as PDFs you’ve designed. You won’t even have to lift a finger to assure your clients they’re in good hands.

Шаблон на писмо за потвърждение на доходите
Преглед

Шаблон на писмо за потвърждение на доходите

Лесно потвърждавайте заплатите на служителите, когато кандидатстват за заеми, кредитни карти, жилища и ипотеки. С този PDF шаблон на писмо за потвърждение на доходите можете да предоставите доказателство за доходи под формата на защитени PDF-и, които вашите служители могат лесно да изтеглят, отпечатват и споделят с банки, наемодатели и други агенции.Използвайки PDF редактора на Jotform с плъзгане и пускане, можете да правите всякакви промени в оформлението и текста на шаблона, за да го съчетаете с вашата форма за потвърждение на дохода. След като настроите автоматичен отговор, вашите служители автоматично ще получат PDF, който официално потвърждава тяхната заплата и заетост.

Писмо за потвърждение на работа
Преглед

Писмо за потвърждение на работа

Писмо за потвърждение на работа е документ, който подробно описва информацията за заетостта на дадено лице. Този документ се използва от различни организации или институции за цели, като познаване на трудовата история на клиента за неговата квалификация за ипотека или заем, за разглеждане при кандидатстване за работа или за пътуване. Това съдържание служи, като доказателство за информацията за заетостта на лицето и по този начин може да се използва за кръстосано рефериране към фактите, които са декларирани от посоченото лице.Този шаблон на писмо за потвърждение на работа ви позволява незабавно да създадете ваше потвърждение на писмо за заетост. Вместо да изготвяте индивидуални форми за потвърждение на заетостта, Jotform ви позволява да имате този шаблон и ви позволява просто да предоставите необходимата информация чрез предоставените полета. Изпратете формата и можете да създадете вашите документи с PDF шаблона на Jotform.

Още категории като тази