Категории PDF шаблони

Вие можете да намерите всяка категория на PDF шаблони, която отговаря на вашите нужди.

Споразумение

Писмените споразумения са важни при детайлизирането на конкретна сделка, сключена между две или повече страни. Въпреки че не винаги са юридически приложими в съда, те често могат да предотвратят спорове. От споразумения за партньорство до споразумения за раздяла, избора на Jotform на PDF шаблони за споразумение ще ви насочи при създаването на хартиена пътека за всякакъв вид бизнес споразумения. Вашите официални споразумения автоматично ще бъдат запазени, като защитени PDF-и, които лесно могат да бъдат изтеглени, споделени с всички участващи страни или отпечатани за бъдеща справка.\nТези готови шаблони са форматирани, за да предоставят информация за контакт, условия и инструкции за разрешаване на конфликти. Можете да събирате електронни подписи с Adobe Sign или DocuSign и да приемате плащания с интегрирани системи като PayPal или Square. С помощта на PDF редактора на Jotform можете да персонализирате шаблона, като пренаредите оформлението и пренапишете текста, за да определите по-добре задълженията на всяка страна и да защитите правата на всички участващи.

3 Templates