Jotform и CCPA съответствие

Законът за поверителност на потребителите в Калифорния (CCPA) защитава потребителите в Калифорния, като изисква от бизнесите да обработват своите онлайн и офлайн данни по отговорен начин. Jotform се отнася много сериозно към сигурността на данните и като такива сме съвместими с CCPA и никога не продаваме лична информация на организации на трети страни.

What is CCPA compliance?

Какво е CCPA съответствие?

Законът за поверителност на потребителите в Калифорния (CCPA) е законопроект, създаден за защита на потребителите и подобряване на правата за поверителност на жителите на Калифорния. Защитата на потребителите съгласно закона включва правото да откажат продажбата на техните лични данни и правото за достъп или изтриване на личните им данни.

What kind of personal data is collected by Jotform?

Какви лични данни се събират от Jotform?

В Jotform ние събираме само информация, която е необходима за осигуряване на безпроблемно изживяване за нашите потребители - като информация за регистрация, информация за фактуриране и настройки на акаунт и никога не продаваме данните на потребителите на организации на трети страни без тяхно разрешение. За да научите повече за личните данни, които Jotform събира и как Jotform ги използва, моля прочетете нашата декларация за поверителност.

Как Jotform използва вашата лична информация?

Jotform третира вашата лична информация, като частна и никога не продава никакви потребителски данни на организации на трети страни, което включва вашата информация за регистрация, информация за фактуриране, настройки на акаунт и всякакви данни за форми, които събирате. Вашите формови данни са ваша собственост и ние никога няма да ги използваме за цели, които са несвързани с нашите услуги, с изключение на ограничен набор от обстоятелства (напр. ако Jotform е принуден от призовка или вие ни дадете разрешение за това). Ние също така защитаваме имейл адресите и съхраняваме формови данни на нашите защитени сървъри, които са разположени в САЩ.

Right to Opt-Out of the Sale of Information

Право за отказ от продажба на информация

В съответствие с политиката на CCPA, Jotform никога не продава или споделя вашата лична информация без ваше разрешение. Въпреки че не продаваме и не споделяме вашата лична информация, можете да попълните форма, за да се откажете от това, някога да го направим.

Opt-Out

Въпроси & Отговори

Намерете отговори на нашите най-често задаваните въпроси, свързани със сигурността.

Вашето търсене "{searchValue}" не съответства на нито един резултат.

 • Кога CCPA ще влезе в сила?

  CCPA ще влезе в сила от 1 януари 2020 г., а действията по прилагане ще започнат да се провеждат на 1 юли 2020 г. Законът обаче изисква компаниите да могат да предоставят на потребителите всички данни, които събират през предходните 12 месеца след искане, което означава, че бизнесите трябва да имат система за проследяване на данни преди датата на влизане в сила на закона.

 • Кой и какво CCPA защитава?

  CCPA защитава неприкосновеността на личния живот на потребителите в Калифорния, като им дава право на достъп и изтриване на личните им данни и отказ за продажбата им и изисква от компаниите да са наясно какво правят с потребителските данни, които събират. Терминът „консуматори“ се отнася за жителите на Калифорния както в момента в щата, така и пътуващи извън него.

 • Какво представляват CCPA правата на потребителите?

  Съгласно CCPA потребителите получават правото да знаят как точно фирмите и квалифицираните трети страни боравят с техните данни. Потребителите могат да отправят „потвърдени потребителски заявки“ и да получат копие от личната информация, която е събрана за тях. Те могат също така да поискат от бизнеса да изтрие личната им информация, освен ако тези данни са необходими за договори или транзакции и им е дадено правото да се откажат от продажбата на тяхната информация. Бизнесите не могат да дискриминират клиентите, които решат да се откажат, нито да поискат от тях да ограничат правата си чрез договор.

 • Как CCPA се сравнява с GDPR?

  Въпреки че GDPR се прилага за гражданите на ЕС, а CCPA за жителите на Калифорния и двата защитават потребителите по сходни начини. И двете са форми на съответствие

  • Прилага се за широк кръг от компании и не се ограничава до конкретни отрасли,
  • Прилага се за лична информация събрана онлайн и офлайн,
  • Изисквайте фирмите да предоставят подробни обяснения, за това как използват личната информация, която събират,
  • Изисквайте бизнесите да уведомяват потребителите за правото им, да имат достъп до информацията съхранявана за тях,
  • Изисквайте бизнесите да уведомяват потребителите за правото им, да бъде изтрита тяхната информация,
  • Изисквайте бизнесите да описват субектите, на които продават информация.

  Освен това, CCPA съответствието защитава потребителите допълнително от

  • Изисква бизнесите да включват линк „Не продавайте моята лична информация“ на техните уебсайтове и известия за поверителност
  • Изисква бизнесите да описват информацията, която споделят с доставчиците на услуги
×