Данни

9 функции на Jotform
Възползвайте се максимално от вашите данни с Jotform. Открийте как можете да импортирате данни, да настроите автоматични отговори, да планирате напомняния и много повече.

Имейли с Автоматичен Отговор

Създавайте автоматизирани имейли и известия с Jotform! Когато някой попълни вашата онлайн форма, той автоматично ще получи имейл – страхотно за изпращане на известия, файлове и други. Настройте имейли с автоматичен отговор за минути, без да се изисква кодиране.

Данни

Имейл известия

Получавайте известия незабавно за формовата активност, за да можете да отговаряте на подадени формуляри без забавяне. Създавайте разширени онлайн форми с Jotform и получавайте имейл известия за всеки нов отговор.

Сътрудничество

Имейли за напомняне

Изпращайте автоматизирани имейли за напомняне на Jotform до хора, които трябва да попълнят вашите онлайн форми. Добавете получатели, персонализирайте съдържанието на имейлите, настройте график и много други – не е необходимо кодиране.

Сътрудничество

Автоматично изтриване на подадени формуляри

Съхранявайте подадените формуляри във входящата поща на вашия имейл или други приложения на трети страни вместо Jotform. Изтривайте автоматично подадени формуляеи от вашия Jotform акаунт.

Данни

Експортиране на Подадени Данни

Изтеглете вашите форми, като HTML файлове и вашите подадени данни като CSV, Ексел и PDF файлове, след което запазете всички качени файлове в един zip файл.

Данни

Импортиране на данни

Независимо дали трябва да импортирате външни форми и файлове или да импортирате подадени формуляри в Jotform, ние улесняваме събирането на всички ваши данни на едно сигурно място.

Данни

Прикачване на PDF към имейл

Изпращайте подадени формуляри, като прикачени PDF файлове за изтегляне във вашите имейли.

Данни

Маршрутизиране на данни

Изпратете вашите формови данни навсякъде с функциите за маршрутизиране на данни на Jotform. Използвайте условна логика, за да препращате незабавно вашите формови данни, да изпращате имейли, да създавате потоци за одобрение и други, без да е необходимо кодиране.

Данни

FTP форма

Създайте ваша онлайн форма за качване на файлове, събирайте отговори и изпращайте подадени формуляри & качени файлове директно на вашия сървър чрез FTP интеграция.

Данни