Данни

9 Функции
Make the most of your data with Jotform. Discover how you can import data, set up autoresponders, schedule reminders, and much more.

Имейли за напомняне

Send automated Jotform reminder emails to people who need to fill out your online forms. Add recipients, customize email content, set up a schedule, and more — no coding required.

Сътрудничество

Имейли с Автоматичен Отговор

Създавайте автоматизирани имейли и известия с Jotform! Когато някой попълни вашата онлайн форма, той автоматично ще получи имейл – страхотно за изпращане на известия, файлове и други. Настройте имейли с автоматичен отговор за минути, без да се изисква кодиране.

Данни

Имейл известия

Получавайте известия незабавно за формовата активност, за да можете да отговаряте на подадени формуляри без забавяне. Създавайте разширени онлайн форми с Jotform и получавайте имейл известия за всеки нов отговор.

Сътрудничество

Импортиране на данни

Независимо дали трябва да импортирате външни форми и файлове или да импортирате подадени формуляри в Jotform, ние улесняваме събирането на всички ваши данни на едно сигурно място.

Данни

FTP Form

Създайте ваша онлайн форма за качване на файлове, събирайте отговори и изпращайте подадени формуляри & качени файлове директно на вашия сървър чрез FTP интеграция.

Данни

Експортиране на Подадени Данни

Изтеглете вашите форми, като HTML файлове и вашите подадени данни като CSV, Ексел и PDF файлове, след което запазете всички качени файлове в един zip файл.

Данни

Data Routing

Изпратете вашите формови данни навсякъде с функциите за маршрутизиране на данни на Jotform. Използвайте условна логика, за да препращате незабавно вашите формови данни, да изпращате имейли, да създавате потоци за одобрение и други, без да е необходимо кодиране.

Данни

Прикачване на PDF към имейл

Изпращайте подадени формуляри, като прикачени PDF файлове за изтегляне във вашите имейли.

Данни

Автоматично изтриване на подадени формуляри

Съхранявайте подадените формуляри във входящата поща на вашия имейл или други приложения на трети страни вместо Jotform. Изтривайте автоматично подадени формуляеи от вашия Jotform акаунт.

Усъвършенствани опции за форми