Форми за Изчисления

7 шаблони

Генератор на серийни номера

Ако вашата компания се нуждае от уникални идентификационни номера или серийни номера за продуктите, които продавате във вашите форми, това е шаблонът за вас. Тази форма автоматично генерира числа или серийни номера, когато формата се зареди. Това е полезно за продукти или услуги, които изискват уникален идентификатор за проследяване. Използвайте го днес безплатно и лесно добавете допълнителни формови полета или брандиране с конструктора за плъзгане и пускане на форми на JotForm.

Форми за Изчисления

Изчисление на възрастта

Този шаблон за възраст изчислява възрастта на потребителя на вашата форма, като автоматично прихваща днешната дата и получава разликата между датата на раждане на потребителя и днешната дата, връщайки резултата в години. Потребителите на вашите форми могат да изчислят тяхната възраст, като използват тази форма за възраст.

Форми за Изчисления

Калкулатор за разходите за гориво

Позволете на потребителите да изчислят колко пари в гориво ще са необходими за пътуване.

Форми за Изчисления

Калкулатор за изчисляване на общo спестявания

Използвайте тази форма, за да изчислите колко можете да спестите с добавена опция за лихвен процент. Въведете брой години, месечна стойност и изберете тип лихва. След това ще получите общата спестена сума. Просто и директно.

Форми за Изчисления

Плащане на клиентска сметка

Просто и лесно за плащане на клиентска сметка с 3% такса за обработка. Позволява ви да въведете номер на фактура.

Форми за Изчисления

Форма за изчисление на ПИ(π)

PI (π) е математическа константа, приблизителната й стойност е 3,14159. Тази примерна форма умножава въведеното число с PI. Това е много полезно за студенти и други проекти, които са свързани с образованието.

Форми за Изчисления

Генериране на произволно число

Ако търсите дълги уникални произволни числа, можете да започнете с тази форма. Тя има произволна математическа функция, която се генерира всеки път, когато формата се зареди. Можете да създадете вашата формула, за да създадете по-уникална и по-продължителна стойност.

Форми за Изчисления

Относно Форми за Изчисления

Тези шаблони на форми за изчисление включват разнообразие от различни форми, които включват математически изчисления. Формите за изчисление дават на вашия респондент възможност да види общите стойности на предишни записи или общите изчисления - което е полезно при поръчка с множество продукти, проследяване на разходите и оценка на разходите. Започнете да използвате един от безплатните и напълно персонализируеми шаблони на форми за изчисление на Jotform.