Подпис

6 Джаджи

Относно Подпис

Джаджите за подписи на Jotform ви позволяват да събирате правно обвързващи електронни подписи и одобрения, специфични за вашите нужди. Създавайте и автоматизирайте договори за наем, предложения за услуги, писма за приемане, форми за договор и други. Jotform ви помага да създавате по-мощни онлайн форми за подпис, независимо от повода.

Jotform Sign

Е-подписите срещат автоматизацията

Открийте сега
E signatures meet automation