Форми за издаване на снимки

2 шаблони

Форма за освобождаване на фотография е подписано споразумение между фотограф и клиент, което очертава как могат да се използват определени снимки, кой може да ги използва, както и условията по отношение на авторските права. Като фотограф се уверете, че имате разрешение да използвате снимките си, като получите подписани форми за издаване на снимки преди фотосесията - с нашите безплатни шаблони на онлайн форми можете бързо да съберете необходимата информация. И ако свържете избраната форма с PDF шаблон, можете автоматично да конвертирате подадените формуляри за снимки в професионални PDF документи, лесни за изтегляне или отпечатване за вашите архиви.

It’s so easy to customize your chosen Photo Release Form template, you won’t even need to master the rule of thirds to do it! Use our simple drag-and-drop interface to outline specific terms and conditions, add your logo, and change the background image for a personal touch. You can also capture legally-binding e-signatures, set up an autoresponder, or integrate with third-party apps such as Google Drive, Slack, Salesforce, or Airtable for an extra productivity boost. With our selection of free online Photo Release Forms, you can improve the way you gather and organize photography release forms in a snap!

Шаблон на форма за съгласие за снимка

Шаблон на форма за съгласие за снимка е общ отказ, който може да се използва за всякакви цели от всяка индустрия. Целта му е да събере съгласието от лицето, което позволява на индустрията да използва неговите снимки за всякакви цели, които са договорени от страните. Отказът се отнася до всякакви искове, които субекта може да има. Но с отказа субекта няма да държи организацията виновна за какъвто и да е въпрос, стига да е договорено от страните. Този шаблон на форма за съгласие за снимка е проста онлайн форма, която съдържа изричното съгласие на лицето, чиито снимки ще бъдат използвани от индустрията или доставчика на услуги. Има възможности за избор, които могат да позволят на доставчика да има изрично разрешение по отношение на ограниченията за използване на снимките. Този шаблон на форма за съгласие за снимка също съдържа потвърждение на възрастта за съгласие за субекта.

Форми за издаване на снимки

Шаблон на форма за издаване на снимки

Шаблон на форма за издаване на снимки е споразумение за освобождаване между клиента и фотографа относно отпечатването на заснетите снимки. Споразумението трябва също така да обяснява собствеността на снимките, броя на копията, които клиента отпечатва, използването на снимките с търговска или нетърговска цел и разрешението, ако снимките могат да бъдат качени онлайн. Важно е тази форма да бъде подписана както от клиента, така и от фотографа/фотографската компания, защото това ще защити собствеността и лиценза на снимките. Този прекрасен шаблон на форма за издаване на снимки има формови полета, които питат за информацията за клиента, детайли за родител или настойник, детайли за фотографската сесия, информация за компания или фотограф, разрешение и споразумение за издаване. Този шаблон също използва джаджата "Е-Подпис" за дигитално прихващане на подписа на родителя или настойника. Използвайте този шаблон на форма за издаване на снимки, когато клиента ви е поискал снимките да бъдат принтирани за лична употреба. Търсите какво можете да правите с вашите договори и форми за фотография? Моля посетете посочената страница.

Форми за издаване на снимки

Тези шаблони са само предложени форми. Ако използвате форма, като договор или за събиране на лична (или лична здравна) информация или за някаква друга цел с правни последици, препоръчваме ви да си направите домашното, за да сте сигурни, че спазвате приложимите закони и да се консултирате с адвокат, преди да разчитате на някаква конкретна форма.