Форми за издаване на снимки

2 шаблони

Форма за освобождаване на фотография е подписано споразумение между фотограф и клиент, което очертава как могат да се използват определени снимки, кой може да ги използва, както и условията по отношение на авторските права. Като фотограф се уверете, че имате разрешение да използвате снимките си, като получите подписани форми за издаване на снимки преди фотосесията - с нашите безплатни шаблони на онлайн форми можете бързо да съберете необходимата информация. И ако свържете избраната форма с PDF шаблон, можете автоматично да конвертирате подадените формуляри за снимки в професионални PDF документи, лесни за изтегляне или отпечатване за вашите архиви.

Толкова е лесно да персонализирате избрания от вас шаблон на форма за издаване на снимки, че дори няма да е необходимо да владеете правилото на третините, за да го направите! Използвайте нашия прост интерфейс за плъзгане и пускане, за да очертаете конкретни правила и условия, да добавите вашето лого и да промените фоновото изображение за лично докосване. Можете също така да приемате правно обвързващи е-подписи, да настроите автоматичен отговор или да интегрирате с приложения на трети страни като Google Диск, Slack, Salesforce или Airtable за допълнително повишаване на производителността. С нашия избор от безплатни онлайн форми за издаване на снимки, можете да подобрите начина, по който събирате и организирате форми за издаване на снимки за миг!

Шаблон на форма за съгласие за снимка

Шаблон на форма за съгласие за снимка е общ отказ, който може да се използва за всякакви цели от всяка индустрия. Целта му е да събере съгласието от лицето, което позволява на индустрията да използва неговите снимки за всякакви цели, които са договорени от страните. Отказът се отнася до всякакви искове, които субекта може да има. Но с отказа субекта няма да държи организацията виновна за какъвто и да е въпрос, стига да е договорено от страните. Този шаблон на форма за съгласие за снимка е проста онлайн форма, която съдържа изричното съгласие на лицето, чиито снимки ще бъдат използвани от индустрията или доставчика на услуги. Има възможности за избор, които могат да позволят на доставчика да има изрично разрешение по отношение на ограниченията за използване на снимките. Този шаблон на форма за съгласие за снимка също съдържа потвърждение на възрастта за съгласие за субекта.

Форми за издаване на снимки
Преглед

Шаблон на форма за издаване на снимки

Шаблон на форма за издаване на снимки е споразумение за освобождаване между клиента и фотографа относно отпечатването на заснетите снимки. Споразумението трябва също така да обяснява собствеността на снимките, броя на копията, които клиента отпечатва, използването на снимките с търговска или нетърговска цел и разрешението, ако снимките могат да бъдат качени онлайн. Важно е тази форма да бъде подписана както от клиента, така и от фотографа/фотографската компания, защото това ще защити собствеността и лиценза на снимките. Този прекрасен шаблон на форма за издаване на снимки има формови полета, които питат за информацията за клиента, детайли за родител или настойник, детайли за фотографската сесия, информация за компания или фотограф, разрешение и споразумение за издаване. Този шаблон също използва джаджата "Е-Подпис" за дигитално прихващане на подписа на родителя или настойника. Използвайте този шаблон на форма за издаване на снимки, когато клиента ви е поискал снимките да бъдат принтирани за лична употреба. Търсите какво можете да правите с вашите договори и форми за фотография? Моля посетете посочената страница.

Форми за издаване на снимки
Преглед

Опровержение

Тези шаблони са само предложени форми. Ако използвате форма, като договор или за събиране на лична (или лична здравна) информация или за някаква друга цел с правни последици, препоръчваме ви да си направите домашното, за да сте сигурни, че спазвате приложимите закони и да се консултирате с адвокат, преди да разчитате на някаква конкретна форма.