Форми за съгласие

6 шаблони

Формата за съгласие е подписан документ, който очертава информираното съгласие на дадено лице за медицинско проучване, клинично изпитване или дейност. Независимо дали търсите начин да съберете издавания на модели, отказ от дейности, родителско съгласие или форми за медицинско съгласие, вие можете да започнете, като изберете един от нашите 150+ шаблони на форми за съгласие. След като сте избрали форма за съгласие и сте персонализирали нейните правила и условия, остава само да вградите формата в уебсайта си, да изпратите линка по имейл или да позволите на участниците да попълнят формата лично на вашия таблет или компютър - след това ще можете безопасно да събирате онлайн форми за съгласие! Можете дори да свържете вашата персонализирана форма с един от нашите PDF шаблони за споразумение за съгласие, за автоматично превръщане на подадените формуляри в професионални PDF документи.


Не сте сигурни откъде да започнете? Няма проблем! Просто изберете примерна форма за съгласие от списъка по-долу и лесно я персонализирайте, като използвате конструктора за плъзгане и пускане на форми на Jotform - не е необходимо кодиране или дизайн! Очертайте отговорностите на всички участващи страни, добавете подробно освобождаване от отговорност и включете всякаква друга информация, необходима за обезщетение и защита, както на вашата компания, така и на лицето, което дава своето информирано съгласие. Защо не подправите формата си, като добавите логото си и промените цвета на фона също? Формата ви за съгласие не просто ще функционира добре - тя също ще изглежда добре.


Направете шаблона на форма за съгласие още по-ефективен, като добавите мощните интеграции на Jotform. Свържете с Google Таблици или Airtable, за да генерирате незабавно електронна таблица с всички подадени формуляри или свържете формата си с HubSpot, Zoho или SalesForce, за да добавите автоматично участници към вашата CRM база данни. Не забравяйте да съберете електронни подписи , за да направите формите за съгласие правно обвързващи! Чрез събирането на форми за съгласие онлайн с Jotform, вие ще премахнете разхвърляните хартиени документи, ще рационализирате работния си процес и ще спестите време, което може да бъде по-добре прекарано другаде.

Форма за информирано съгласие за професионално консултиране

Форма за информирано съгласие за професионално консултиране е документ, който е предоставен от консултантската служба на техните клиенти, за да получат правилно съгласие от тях за лечение на психичното здраве. Формата съдържа информация за услугите и споразумението, което трябва да бъде направено от консултантската служба и клиента. Като имст този документ, той също така помага да се информират за рисковете, ограниченията и ползите от лечението. Тази форма за информирано съгласие за професионално консултиране е директна и опростена форма за клиенти, които желаят да получат терапия, която може да се използва от консултанта за справка. Тя служи, като препоръка за терапевта при информиране на неговия клиент за правата на клиента и какво да очаква по време на сесиите.

Форми за съгласие
Преглед

Отказ за освобождаване от отговорност за COVID-19

Отказът за освобождаване от отговорност за COVID-19 е документ, който възнамерява да получи съгласието на клиента или купувача за освобождаване от отговорност. Това е правен документ, който има за цел да намали броя на ненужните съдебни дела, ако не и да ги отстрани чрез обучение на клиента или купувача относно рисковете, свързани с участието му в събитие или просто присъствие, което може да доведе до заразяване или смърт поради COVID-19 и което също е причинено от обикновена небрежност. Отказът за освобождаване от отговорност ще помогне да се обяснят на клиента или купувача рисковете и следователно може да му се позволи да разбере, дали все още е готов да продължи. Поемайки свързаните рискове, това спомага за облекчаване на дружеството от всякакви задължения, които могат да възникнат. Този шаблон за отказ за освобождаване от отговорност за COVID-19 е форма за бързо съгласие, която можете да използвате за своите клиенти или купувачи. Използвайки метода на активното съгласие, това ви помага да получите правилното съгласие с презумпцията, че лицето, подало формата, много добре разбира рисковете, свързани с по-нататъшното му участие в дейността, която вие приемате или предоставяте. Тази уеб форма е лесна за зареждане, чрез всеки таблет или мобилно устройство. Като уеб-базирана форма вие елиминирате загубите на отпечатване и загубите за физическо съхранение. Тя също така ви помага лесно да търсите подадена информация, като използвате инструмента за търсене, в наличния мениджър на страницата за подадени формуляри. С полето за подпис вашите участници могат да нанесат подписа си, по същия начин, както биха подписали хартиен документ. Получете всички тези функции тук в Jotform!

Форми за съгласие
Преглед

Отказ от отговорност за COVID-19

Отказ от отговорност за COVID-19 се използва за освобождаване на бизнес от каквато и да е юридическа отговорност, ако техните клиенти хванат Коронавирус, докато купуват продуктите на бизнеса или получават услугите на бизнеса. С този безплатен онлайн отказ от отговорност за COVID-19, бизнесите от всяка индустрия могат безпроблемно да приемат подписани откази от отговорност онлайн. Просто персонализирайте правилата и условията, за да отговарят на вашите нужди, споделете формата с вашите клиенти или купувачи, за да я попълват на всяко устройство и наблюдавайте как отговорите се депозират сигурно във вашия Jotform акаунт - лесен за преглед, управление и автоматично конвертиране в PDF документи. Използвайки нашия конструктор за плъзгане и пускане на форми, можете да добавите логото на вашата компания, да актуализирате правила и условия и дори да промените шрифтове и цветове - без кодиране! Чувствайте се свободни да синхронизирате подадените формуляри с други акаунти, които вече използвате, като Google Диск, Dropbox, Box, Airtable и други, с нашите 100+ безплатни формови интеграции. Без значение към коя индустрия принадлежите, пазете клиентите и бизнеса си в безопасност по време на пандемията на Коронавируса, с безплатен онлайн отказ от отговорност за COVID-19, който ви помага бързо да събирате електронни подписи.

Форми за съгласие
Преглед

Форма за съгласие на фирмен салон COVID-19

След избухването на пандемията COVID-19, много бизнеси трябваше временно да затворят, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на вируса. За щастие властите решиха да започнат процеса на нормализиране, което позволи на бизнесите да отворят отново вратите си за своите клиенти, разбира се съгласно мерките за безопасност, които са в компетенциите, както на собствениците на бизнес, така и на клиентите. С тази за съгласие на фирмен салон COVID-19, от вашите клиенти се изисква да предоставят своята лична информация, подробности за услугите с тяхното потвърждение за споменатите мерки на COVID-19 и да дадат съгласието си да спазват правилата и условията. Можете да персонализирате този шаблон и да го адаптирате към вашия собствен бизнес, като промените, добавите или премахнете съществуващите полета, промените шрифтовете, цветовете, фона и оформлението и или го вградите във вашия уебсайт, или да го използвате, като самостоятелна форма.

Форми за съгласие
Преглед

Форма за договор за виртуален асистент

Това е примерна форма за договор за виртуален асистент, която е лесна за персонализиране чрез просто добавяне на свързана информация и може да бъде споделян директно с клиентите. Формата за договор за виртуален асистент се използва от виртуални асистенти или клиенти, за да се изброят ясно отговорностите, сроковете и условията за съвместна работа онлайн. Каквито и да са професионалните ви отношения с вашия виртуален асистент, използвайте нашата безплатна форма за договор за виртуален асистент, за да посочите ясни очаквания! Просто персонализирайте формовите полета, за да съответстват на детайлите на вашето споразумение, след което го изпратете на вашия виртуален асистент, за да подпише. Можете също да споделите формата директно с вашия виртуален асистент, за да го попълни на вашия компютър или таблет. Ако искате да въведете информацията, която събирате чрез формата във вашите акаунти, използвайте нашите повече от 100 безплатни интеграции, за да запазите отговорите директно в Google Диск, Dropbox, Google Таблици, Box и други. И с помощта на мобилните форми на Jotform, вашия виртуален асистент може да попълни формата на всяко устройство. Подредете всичките ви данни с безплатна форма за договор за виртуален асистент.

Форми за съгласие
Преглед

GDPR съвместима форма за съгласие за снимки

GDPR съвместима форма за съгласие за снимки е като всяка форма за съгласие за снимки, която позволява съгласието за издаване на изображенията, но с гаранция за съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз, който обвързва получателя с посочения регламент по отношение на разпоредбите за законната обработка и условията за съгласие. Тази GDPR съвместима формуляр за съгласие за снимки е малка форма за съгласие, установяваща съгласие за използването на изображенията. В съответствие с GDPR, собственика на снимките може да упражни правата си за оттегляне на използването на изображението, както и забрана за разкриване на трети страни. Декларацията за GDPR съответствие е форма на потвърждение за познаването на закона, както и потвърждение, че собственикъа на формата трябва да пази информацията, която формата получава от гражданите на страните членки на ЕС.

Форми за съгласие
Преглед

Още категории като тази

Опровержение

These templates are suggested forms only. If you're using a form as a contract, or to gather personal (or personal health) info, or for some other purpose with legal implications, we recommend that you do your homework to ensure you are complying with applicable laws and that you consult an attorney before relying on any particular form.