Форми за съгласие

8 шаблони

GDPR съвместима форма за съгласие за снимки

GDPR съвместима форма за съгласие за снимки е като всяка форма за съгласие за снимки, която позволява съгласието за издаване на изображенията, но с гаранция за съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз, който обвързва получателя с посочения регламент по отношение на разпоредбите за законната обработка и условията за съгласие. Тази GDPR съвместима формуляр за съгласие за снимки е малка форма за съгласие, установяваща съгласие за използването на изображенията. В съответствие с GDPR, собственика на снимките може да упражни правата си за оттегляне на използването на изображението, както и забрана за разкриване на трети страни. Декларацията за GDPR съответствие е форма на потвърждение за познаването на закона, както и потвърждение, че собственикъа на формата трябва да пази информацията, която формата получава от гражданите на страните членки на ЕС.

Форми за съгласие

Форма за информирано съгласие за професионално консул

Форма за информирано съгласие за професионално консултиране е документ, който е предоставен от консултантската служба на техните клиенти, за да получат правилно съгласие от тях за лечение на психичното здраве. Формата съдържа информация за услугите и споразумението, което трябва да бъде направено от консултантската служба и клиента. Като имст този документ, той също така помага да се информират за рисковете, ограниченията и ползите от лечението. Тази форма за информирано съгласие за професионално консултиране е директна и опростена форма за клиенти, които желаят да получат терапия, която може да се използва от консултанта за справка. Тя служи, като препоръка за терапевта при информиране на неговия клиент за правата на клиента и какво да очаква по време на сесиите.

Форми за съгласие

Форма за договор за виртуален асистент

Това е примерна форма за договор за виртуален асистент, която е лесна за персонализиране чрез просто добавяне на свързана информация и може да бъде споделян директно с клиентите. Формата за договор за виртуален асистент се използва от виртуални асистенти или клиенти, за да се изброят ясно отговорностите, сроковете и условията за съвместна работа онлайн. Каквито и да са професионалните ви отношения с вашия виртуален асистент, използвайте нашата безплатна форма за договор за виртуален асистент, за да посочите ясни очаквания! Просто персонализирайте формовите полета, за да съответстват на детайлите на вашето споразумение, след което го изпратете на вашия виртуален асистент, за да подпише. Можете също да споделите формата директно с вашия виртуален асистент, за да го попълни на вашия компютър или таблет. Ако искате да въведете информацията, която събирате чрез формата във вашите акаунти, използвайте нашите повече от 100 безплатни интеграции, за да запазите отговорите директно в Google Диск, Dropbox, Google Таблици, Box и други. И с помощта на мобилните форми на Jotform, вашия виртуален асистент може да попълни формата на всяко устройство. Подредете всичките ви данни с безплатна форма за договор за виртуален асистент.

Форми за съгласие

Отказ за освобождаване от отговорност за COVID 19

Отказът за освобождаване от отговорност за COVID-19 е документ, който възнамерява да получи съгласието на клиента или купувача за освобождаване от отговорност. Това е правен документ, който има за цел да намали броя на ненужните съдебни дела, ако не и да ги отстрани чрез обучение на клиента или купувача относно рисковете, свързани с участието му в събитие или просто присъствие, което може да доведе до заразяване или смърт поради COVID-19 и което също е причинено от обикновена небрежност. Отказът за освобождаване от отговорност ще помогне да се обяснят на клиента или купувача рисковете и следователно може да му се позволи да разбере, дали все още е готов да продължи. Поемайки свързаните рискове, това спомага за облекчаване на дружеството от всякакви задължения, които могат да възникнат. Този шаблон за отказ за освобождаване от отговорност за COVID-19 е форма за бързо съгласие, която можете да използвате за своите клиенти или купувачи. Използвайки метода на активното съгласие, това ви помага да получите правилното съгласие с презумпцията, че лицето, подало формата, много добре разбира рисковете, свързани с по-нататъшното му участие в дейността, която вие приемате или предоставяте. Тази уеб форма е лесна за зареждане, чрез всеки таблет или мобилно устройство. Като уеб-базирана форма вие елиминирате загубите на отпечатване и загубите за физическо съхранение. Тя също така ви помага лесно да търсите подадена информация, като използвате инструмента за търсене, в наличния мениджър на страницата за подадени формуляри. С полето за подпис вашите участници могат да нанесат подписа си, по същия начин, както биха подписали хартиен документ. Получете всички тези функции тук в Jotform!

Форми за съгласие

Форма за съгласие на фирмен салон COVID 19

След избухването на пандемията COVID-19, много бизнеси трябваше временно да затворят, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на вируса. За щастие властите решиха да започнат процеса на нормализиране, което позволи на бизнесите да отворят отново вратите си за своите клиенти, разбира се съгласно мерките за безопасност, които са в компетенциите, както на собствениците на бизнес, така и на клиентите. С тази за съгласие на фирмен салон COVID-19, от вашите клиенти се изисква да предоставят своята лична информация, подробности за услугите с тяхното потвърждение за споменатите мерки на COVID-19 и да дадат съгласието си да спазват правилата и условията. Можете да персонализирате този шаблон и да го адаптирате към вашия собствен бизнес, като промените, добавите или премахнете съществуващите полета, промените шрифтовете, цветовете, фона и оформлението и или го вградите във вашия уебсайт, или да го използвате, като самостоятелна форма.

Форми за съгласие

Отказ от отговорност за COVID 19

Отказ от отговорност за COVID-19 се използва за освобождаване на бизнес от каквато и да е юридическа отговорност, ако техните клиенти хванат Коронавирус, докато купуват продуктите на бизнеса или получават услугите на бизнеса. С този безплатен онлайн отказ от отговорност за COVID-19, бизнесите от всяка индустрия могат безпроблемно да приемат подписани откази от отговорност онлайн. Просто персонализирайте правилата и условията, за да отговарят на вашите нужди, споделете формата с вашите клиенти или купувачи, за да я попълват на всяко устройство и наблюдавайте как отговорите се депозират сигурно във вашия Jotform акаунт - лесен за преглед, управление и автоматично конвертиране в PDF документи. Използвайки нашия конструктор за плъзгане и пускане на форми, можете да добавите логото на вашата компания, да актуализирате правила и условия и дори да промените шрифтове и цветове - без кодиране! Чувствайте се свободни да синхронизирате подадените формуляри с други акаунти, които вече използвате, като Google Диск, Dropbox, Box, Airtable и други, с нашите 100+ безплатни формови интеграции. Без значение към коя индустрия принадлежите, пазете клиентите и бизнеса си в безопасност по време на пандемията на Коронавируса, с безплатен онлайн отказ от отговорност за COVID-19, който ви помага бързо да събирате електронни подписи.

Форми за съгласие

Шаблон на форма за съгласие за снимка

Шаблон на форма за съгласие за снимка е общ отказ, който може да се използва за всякакви цели от всяка индустрия. Целта му е да събере съгласието от лицето, което позволява на индустрията да използва неговите снимки за всякакви цели, които са договорени от страните. Отказът се отнася до всякакви искове, които субекта може да има. Но с отказа субекта няма да държи организацията виновна за какъвто и да е въпрос, стига да е договорено от страните. Този шаблон на форма за съгласие за снимка е проста онлайн форма, която съдържа изричното съгласие на лицето, чиито снимки ще бъдат използвани от индустрията или доставчика на услуги. Има възможности за избор, които могат да позволят на доставчика да има изрично разрешение по отношение на ограниченията за използване на снимките. Този шаблон на форма за съгласие за снимка също съдържа потвърждение на възрастта за съгласие за субекта.

Шаблон на форма за издаване на снимки

Шаблон на форма за издаване на снимки е споразумение за освобождаване между клиента и фотографа относно отпечатването на заснетите снимки. Споразумението трябва също така да обяснява собствеността на снимките, броя на копията, които клиента отпечатва, използването на снимките с търговска или нетърговска цел и разрешението, ако снимките могат да бъдат качени онлайн. Важно е тази форма да бъде подписана както от клиента, така и от фотографа/фотографската компания, защото това ще защити собствеността и лиценза на снимките. Този прекрасен шаблон на форма за издаване на снимки има формови полета, които питат за информацията за клиента, детайли за родител или настойник, детайли за фотографската сесия, информация за компания или фотограф, разрешение и споразумение за издаване. Този шаблон също използва джаджата "Е-Подпис" за дигитално прихващане на подписа на родителя или настойника. Използвайте този шаблон на форма за издаване на снимки, когато клиента ви е поискал снимките да бъдат принтирани за лична употреба. Търсите какво можете да правите с вашите договори и форми за фотография? Моля посетете посочената страница.

Относно Форми за съгласие

Формата за съгласие е подписан документ, който очертава информираното съгласие на дадено лице за медицинско проучване, клинично изпитване или дейност. Независимо дали търсите начин да съберете издавания на модели, отказ от дейности, родителско съгласие или форми за медицинско съгласие, вие можете да започнете, като изберете един от нашите 400+ шаблони на форми за съгласие. След като сте избрали форма за съгласие и сте персонализирали нейните общи условия, остава само да вградите формата във вашия уебсайт, да изпратите линка по имейл или да позволите на участниците да попълнят формата лично на вашия таблет или компютър - вие след това ще можете безопасно да събирате онлайн форми за съгласие! Вие можете дори да свържете вашата персонализирана форма с един от нашите PDF шаблони за споразумение за съгласие, за автоматично превръщане на подадените формуляри в професионални PDF документи.

Не сте сигурни откъде да започнете? Няма проблем! Просто изберете примерна форма за съгласие от списъка по-долу и лесно я персонализирайте, като използвате конструктора за плъзгане и пускане на форми на Jotform - не е необходимо кодиране или дизайн! Очертайте отговорностите на всички участващи страни, добавете подробно освобождаване от отговорност и включете всякаква друга информация, необходима за обезщетение и защита, както на вашата компания, така и на лицето, което дава своето информирано съгласие. Защо не подправите формата си, като добавите логото си и промените цвета на фона също? Формата ви за съгласие не просто ще функционира добре - тя също ще изглежда добре.

Make your consent form template even more efficient by adding Jotform’s powerful integrations. Connect with Google Sheets or Airtable to instantly generate a spreadsheet of all form submissions, or link your form to HubSpot, Zoho, or Salesforce (also available on Salesforce AppExchange) to automatically add participants to your CRM database. By gathering consent forms online with Jotform, you’ll eliminate messy paperwork, streamline your workflow, and save time that could be better spent elsewhere.

Често задавани въпроси

1) Какво е форма за съгласие?

Формите за съгласие също често наричани форми за освобождаване, са документи, които са проектирани да информират участниците за детайлите за събитие, процедура или дейност. Ако участниците изберат да подпишат форма за съгласие, те се съгласяват с посочените условия и потвърждават, че разбират рисковете, ползите и правилата на тяхното участие.

Доставчиците на здравни услуги обикновено използват тези форми, за да гарантират, че спазват разпоредбите на HIPAA и че осигуряват информирано съгласие за медицински процедури, клинични изпитвания, проучвания и други дейности. HIPAA формите за съгласие обикновено упълномощават доставчика да изпраща и получава защитена информация за здравето на пациента. Въпреки това всеки документ, който осигурява одобрение и съгласие, може да се счита за форма за съгласие или освобождаване.

2) Какви са различните видове форми за съгласие?

Формите за съгласие варират в зависимост от вашата индустрия, аудитория и услугите, които предоставяте. Въпреки че има стотици различни видове конкретни форми за съгласие, някои често срещани случаи на употреба включват

Тези форми за съгласие са проектирани да отговарят на специфичните нужди на вашия бизнес или организация. Използването на шаблон на форма за съгласие ви позволява да персонализирате съществуваща форма, за да съответства на вашата марка и услуги.

3) Какво е включено във формата за съгласие?

Формите за съгласие варират в зависимост от обстоятелствата, които покриват. Например според отдела на Министерството на здравеопазването и човешките услуги, Служба за защита на човешките проучвания, формата за информирано съгласие за медицински изследвания трябва да съдържа следната информация:

 • Информация защо вие провеждате проучване
 • Продължителността на времето, през което ще очаквате лицето да участва
 • Очаквани процедури, особено тези, които са експериментални
 • Всички рискове или потенциален дискомфорт, които участника може да изпита
 • Всякакви ползи, които участника разумно може да очаква да получи от проучването
 • Обяснение на всички възможни алтернативни методи или лечения
 • Декларация за поверителността на събраната информация
 • Правила за обезщетение или възстановяване поради нараняване
 • Списък с контакти, ако участниците имат въпроси относно проучването или техните права или трябва да докладват за нараняване
 • Декларация за доброволния характер на участието

Въпреки че една по-обща форма за съгласие може да не включва всички тези детайли, тя трябва да включва ясно, подробно обяснение на какво се съгласява лицето, заедно с полета за посочване на съгласие, като полета за дата и подпис или квадратчета за отметка.

4) Как се пише форма за съгласие?

Независимо дали създавате форма за съгласие от нулата или използвате шаблон на форма за съгласие, вашата форма трябва да бъде изчерпателна и лесна за разбиране.

Ето няколко съвета как да напишете възможно най-добрата форма за съгласие:

 • Използвайте език, който има смисъл за вашата аудитория. Бъдете разговорливи и директни и избягвайте индустриалния жаргон.
 • Пишете във второ лице. Формите за съгласие трябва да се обръщат директно към участниците, като използват „вие“, „вашето дете“ и т.н.
 • Минимизирайте пасивния език. Пасивният език оставя място за тълкуване и неразбиране. Ясно посочете кои страни са отговорни за конкретни действия.

Използването на тези съвети ще защити вашия бизнес и ще помогне на вашите участници или клиенти да се чувстват по-удобно да дават съгласие.

5) Кой използва форми за съгласие?

Формите за съгласие обикновено се свързват със здравната индустрия. Въпреки това всеки бизнес или организация, която изисква разрешение за дейност може да използва форми за съгласие.

Например някои други субекти, които използват форми за съгласие, включват

 • Маркетолози
 • Фотографи
 • Schools
 • Организатори на събития
 • Татуисти
 • Туристически агенции
 • Салони за красота
 • Терапевти
 • Спортни отбори

Всеки от тези субекти може да извършва услуги или дейности, които включват някакъв тип риск за участниците, независимо дали са физически или финансови, поради което е важно да се гарантира, че участниците разбират детайлите за тяхното участие и показват, че приемат риска.

Получаването на съгласие не само вдъхва доверие на вашите клиенти, като им предоставя информацията, от която се нуждаят, за да вземат решение, но също така защитава вашия бизнес от правни действия. Това прави съгласието важен актив за всеки бизнес, който предоставя услуга.

Тези шаблони са само предложени форми. Преди да използвате тази или която и да е форма, като договор или друг правен документ, моля консултирайте се с адвокат, за да се уверите, че отговаря на правните нужди или на вашата ситуация. Не използвайте тази форма, за да изпратите правно искане до Jotform.