Форми за съгласие

6 шаблони

Формата за съгласие е подписан документ, който очертава информираното съгласие на дадено лице за медицинско проучване, клинично изпитване или дейност. Независимо дали търсите начин да съберете издавания на модели, отказ от дейности, родителско съгласие или форми за медицинско съгласие, вие можете да започнете, като изберете един от нашите 400+ шаблони на форми за съгласие. След като сте избрали форма за съгласие и сте персонализирали нейните общи условия, остава само да вградите формата във вашия уебсайт, да изпратите линка по имейл или да позволите на участниците да попълнят формата лично на вашия таблет или компютър - вие след това ще можете безопасно да събирате онлайн форми за съгласие! Вие можете дори да свържете вашата персонализирана форма с един от нашите PDF шаблони за споразумение за съгласие, за автоматично превръщане на подадените формуляри в професионални PDF документи.

Не сте сигурни откъде да започнете? Няма проблем! Просто изберете примерна форма за съгласие от списъка по-долу и лесно я персонализирайте, като използвате конструктора за плъзгане и пускане на форми на Jotform - не е необходимо кодиране или дизайн! Очертайте отговорностите на всички участващи страни, добавете подробно освобождаване от отговорност и включете всякаква друга информация, необходима за обезщетение и защита, както на вашата компания, така и на лицето, което дава своето информирано съгласие. Защо не подправите формата си, като добавите логото си и промените цвета на фона също? Формата ви за съгласие не просто ще функционира добре - тя също ще изглежда добре.

Направете вашия шаблон на форма за съгласие още по-ефективен, като добавите мощните интеграции на Jotform. Свържете се с Googlesite: Таблици или Airtable, за да генерирате моментално електронна таблица с всички подадени формуляри или свържете вашата форма с HubSpot, Zoho или Salesforce (налично също в Salesforce AppExchange), за да добавите автоматично участници към вашата CRM база данни. Не забравяйте да съберете е-подписи, за да направите вашите форми за съгласие правно обвързващи! Събирайки форми за съгласие онлайн с Jotform, вие ще премахнете разхвърляните хартиени документи, ще рационализирате вашия работен процес и ще спестите време, което може да бъде по-добре прекарано другаде.

GDPR съвместима форма за съгласие за снимки

GDPR съвместима форма за съгласие за снимки е като всяка форма за съгласие за снимки, която позволява съгласието за издаване на изображенията, но с гаранция за съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз, който обвързва получателя с посочения регламент по отношение на разпоредбите за законната обработка и условията за съгласие. Тази GDPR съвместима формуляр за съгласие за снимки е малка форма за съгласие, установяваща съгласие за използването на изображенията. В съответствие с GDPR, собственика на снимките може да упражни правата си за оттегляне на използването на изображението, както и забрана за разкриване на трети страни. Декларацията за GDPR съответствие е форма на потвърждение за познаването на закона, както и потвърждение, че собственикъа на формата трябва да пази информацията, която формата получава от гражданите на страните членки на ЕС.

Форми за съгласие

Форма за информирано съгласие за професионално консул

Форма за информирано съгласие за професионално консултиране е документ, който е предоставен от консултантската служба на техните клиенти, за да получат правилно съгласие от тях за лечение на психичното здраве. Формата съдържа информация за услугите и споразумението, което трябва да бъде направено от консултантската служба и клиента. Като имст този документ, той също така помага да се информират за рисковете, ограниченията и ползите от лечението. Тази форма за информирано съгласие за професионално консултиране е директна и опростена форма за клиенти, които желаят да получат терапия, която може да се използва от консултанта за справка. Тя служи, като препоръка за терапевта при информиране на неговия клиент за правата на клиента и какво да очаква по време на сесиите.

Форми за съгласие

Форма за договор за виртуален асистент

Това е примерна форма за договор за виртуален асистент, която е лесна за персонализиране чрез просто добавяне на свързана информация и може да бъде споделян директно с клиентите. Формата за договор за виртуален асистент се използва от виртуални асистенти или клиенти, за да се изброят ясно отговорностите, сроковете и условията за съвместна работа онлайн. Каквито и да са професионалните ви отношения с вашия виртуален асистент, използвайте нашата безплатна форма за договор за виртуален асистент, за да посочите ясни очаквания! Просто персонализирайте формовите полета, за да съответстват на детайлите на вашето споразумение, след което го изпратете на вашия виртуален асистент, за да подпише. Можете също да споделите формата директно с вашия виртуален асистент, за да го попълни на вашия компютър или таблет. Ако искате да въведете информацията, която събирате чрез формата във вашите акаунти, използвайте нашите повече от 100 безплатни интеграции, за да запазите отговорите директно в Google Диск, Dropbox, Google Таблици, Box и други. И с помощта на мобилните форми на Jotform, вашия виртуален асистент може да попълни формата на всяко устройство. Подредете всичките ви данни с безплатна форма за договор за виртуален асистент.

Форми за съгласие

Отказ за освобождаване от отговорност за COVID 19

Отказът за освобождаване от отговорност за COVID-19 е документ, който възнамерява да получи съгласието на клиента или купувача за освобождаване от отговорност. Това е правен документ, който има за цел да намали броя на ненужните съдебни дела, ако не и да ги отстрани чрез обучение на клиента или купувача относно рисковете, свързани с участието му в събитие или просто присъствие, което може да доведе до заразяване или смърт поради COVID-19 и което също е причинено от обикновена небрежност. Отказът за освобождаване от отговорност ще помогне да се обяснят на клиента или купувача рисковете и следователно може да му се позволи да разбере, дали все още е готов да продължи. Поемайки свързаните рискове, това спомага за облекчаване на дружеството от всякакви задължения, които могат да възникнат. Този шаблон за отказ за освобождаване от отговорност за COVID-19 е форма за бързо съгласие, която можете да използвате за своите клиенти или купувачи. Използвайки метода на активното съгласие, това ви помага да получите правилното съгласие с презумпцията, че лицето, подало формата, много добре разбира рисковете, свързани с по-нататъшното му участие в дейността, която вие приемате или предоставяте. Тази уеб форма е лесна за зареждане, чрез всеки таблет или мобилно устройство. Като уеб-базирана форма вие елиминирате загубите на отпечатване и загубите за физическо съхранение. Тя също така ви помага лесно да търсите подадена информация, като използвате инструмента за търсене, в наличния мениджър на страницата за подадени формуляри. С полето за подпис вашите участници могат да нанесат подписа си, по същия начин, както биха подписали хартиен документ. Получете всички тези функции тук в Jotform!

Форми за съгласие

Форма за съгласие на фирмен салон COVID 19

След избухването на пандемията COVID-19, много бизнеси трябваше временно да затворят, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на вируса. За щастие властите решиха да започнат процеса на нормализиране, което позволи на бизнесите да отворят отново вратите си за своите клиенти, разбира се съгласно мерките за безопасност, които са в компетенциите, както на собствениците на бизнес, така и на клиентите. С тази за съгласие на фирмен салон COVID-19, от вашите клиенти се изисква да предоставят своята лична информация, подробности за услугите с тяхното потвърждение за споменатите мерки на COVID-19 и да дадат съгласието си да спазват правилата и условията. Можете да персонализирате този шаблон и да го адаптирате към вашия собствен бизнес, като промените, добавите или премахнете съществуващите полета, промените шрифтовете, цветовете, фона и оформлението и или го вградите във вашия уебсайт, или да го използвате, като самостоятелна форма.

Форми за съгласие

Отказ от отговорност за COVID 19

Отказ от отговорност за COVID-19 се използва за освобождаване на бизнес от каквато и да е юридическа отговорност, ако техните клиенти хванат Коронавирус, докато купуват продуктите на бизнеса или получават услугите на бизнеса. С този безплатен онлайн отказ от отговорност за COVID-19, бизнесите от всяка индустрия могат безпроблемно да приемат подписани откази от отговорност онлайн. Просто персонализирайте правилата и условията, за да отговарят на вашите нужди, споделете формата с вашите клиенти или купувачи, за да я попълват на всяко устройство и наблюдавайте как отговорите се депозират сигурно във вашия Jotform акаунт - лесен за преглед, управление и автоматично конвертиране в PDF документи. Използвайки нашия конструктор за плъзгане и пускане на форми, можете да добавите логото на вашата компания, да актуализирате правила и условия и дори да промените шрифтове и цветове - без кодиране! Чувствайте се свободни да синхронизирате подадените формуляри с други акаунти, които вече използвате, като Google Диск, Dropbox, Box, Airtable и други, с нашите 100+ безплатни формови интеграции. Без значение към коя индустрия принадлежите, пазете клиентите и бизнеса си в безопасност по време на пандемията на Коронавируса, с безплатен онлайн отказ от отговорност за COVID-19, който ви помага бързо да събирате електронни подписи.

Форми за съгласие

What is a consent form?

Consent forms, also commonly referred to as release forms, are documents designed to inform participants on the details of an event, procedure, or activity. If participants choose to sign a consent form, they’re agreeing to the conditions specified and confirming that they understand the risks, benefits, and rules of their participation.

Health care providers commonly use these forms to ensure they’re compliant with HIPAA regulations and that they secure informed consent for medical procedures, clinical trials, studies, and other activities. HIPAA consent forms typically authorize the provider to send and receive protected patient health information. However, any document that secures approval and consent can be considered a consent or release form.

What are the different types of consent forms?

Consent forms vary depending on your industry, audience, and the services you provide. While there are hundreds of different types of specific consent forms, some common use cases include

These consent forms are designed to fit the specific needs of your business or organization. Using a consent form template allows you to customize an existing form to match your branding and services.

What’s included in a consent form?

Consent forms vary depending on the circumstances they cover. For example, according to the Department of Health and Human Services Office of Human Research Protections, an informed consent form for medical research must contain the following information:

 • Information on why you’re conducting research
 • The length of time you’ll expect the individual to participate
 • Expected procedures, especially those that are experimental
 • Any risks or potential discomfort the participant might experience
 • Any benefits the participant can reasonably expect to get from the research
 • An explanation of any potential alternative methods or treatments
 • A statement on the confidentiality of the information gathered
 • Rules on compensation or recovery due to injury
 • A list of contacts if participants have questions about the research or their rights or need to report an injury
 • A statement on the voluntary nature of participation

While a more general consent form might not include all of these details, it should include a clear, detailed explanation of what the person is agreeing to, along with fields to indicate consent, such as date and signature fields or checkboxes.

How do you write a consent form?

Whether you build a consent form from scratch or use a consent form template, your form needs to be comprehensive and easy to understand.

Here are a few tips on how to write the best consent form possible:

 • Use language that makes sense to your audience. Be conversational and direct, and avoid industry jargon.
 • Write in the second person. Consent forms should directly address participants, using “you,” “your child,” etc.
 • Minimize passive voice. Passive language leaves room for interpretation and misunderstanding. Clearly indicate which parties are responsible for specific actions.

Using these tips will keep your businesses protected and help your participants or customers feel more comfortable giving consent.

Who uses consent forms?

Consent forms are commonly associated with the healthcare industry. However, any business or organization that requires authorization for an activity can use consent forms.

For example, some other entities that use consent forms include

 • Marketers
 • Фотографи
 • Schools
 • Event planners
 • Tattoo artists
 • Travel agencies
 • Beauty salons
 • Therapists
 • Sports teams

Each of these entities may conduct services or activities that include some type of risk to participants, whether physical or financial, which is why it’s important to ensure participants understand the details of their involvement and indicate that they accept the risk.

Acquiring consent not only reassures your customers by giving them the information they need to make a decision, but it also protects your business from legal action. This makes consent forms an important asset for any business performing a service.

Тези шаблони са само предложени форми. Преди да използвате тази или която и да е форма, като договор или друг правен документ, моля консултирайте се с адвокат, за да се уверите, че отговаря на правните нужди или на вашата ситуация. Не използвайте тази форма, за да изпратите правно искане до Jotform.