Kako automatski poslati obrazac bez korišćenja dugmeta za slanje?

 • your_username
  Питано 19. новембар 2020. 06:50

  Korisnici se preusmere na jedan od mojih obrazaca i polja su automatski popunjena koristeći URL. Budući da ne želim da im dozvolim mogućnost izmene vrednosti, da li je moguće poslati obrazac automatski, bez potrebe da se dugme za slanje klikne?

 • Bojan Support Team Lead
  Одговорено 19. новембар 2020. 07:15

  Ovo je moguće koristeći prilagođen JavaScript kod, ali se izvorni kod obrasca mora preuzeti i postaviti na vaš server.

  Izvorni kod obrasca je moguće preuzeti iz kartice objavljivanja, unutar kreatora obrazaca:

  screenshot 2856 Screenshot 10

  Zatim je potrebno otpremiti izvorni kod na server, i dodati sledeći JavaScript koij će automatski poslati obrazac:

  <script type="text/javascript">
  function formAutoSubmit () {
  var frm = document.getElementById("IDObrasca");
  frm.submit();
  }
  window.onload = formAutoSubmit;
  </script>

  U ovom kodu je potrebno izmeniti IDObrasca. Umesto toga, potrebno je uneti konkretan ID obrasca.

  Ukoliko nemate sopstveni server, možete koristiti vidžet Globalno odbrojavanje koji će automatski poslati obrazac nakon određenog vremena. U vašem slučaju, vidžet je potrebno opstaviti na 1 sekund kako bi se poslao što pre.

  Javite nam da li vam ovo rešenje odgovara.