Шаблони образаца за људске ресурсе

10 Шаблона

Обрасци за људске ресурсе су документи које служба за људске ресурсе компаније користи за запошљавање и управљање запосленима. Ништа не олакшава посао одељењу за људске ресурсе као онлајн обрасци. Управљај информацијама о запосленима, верификацијом запослења, задовољством запослених, пријавама за посао и захтевима за одсуство, помоћу Jotform-ових онлајн образаца за људске ресурсе. Започни одабиром Jotform шаблона испод и уреди га бесплатно.

Други обрасци за људске ресусрсе

Образац за податке запослених

Образац за податке запослених се користи од стране многих компанија да чувају информације запослених у бази података. Шаблон садржи различите секције где запослени може да унесе приватне и пословне податке, као и све информације везане за позицију, контакте у хитним ситуацијама и друге потребне детаље. Са великим избором прибора и виџета, креирај сопствени образац, користећи овај као основу.

Обрасци за људске ресурсе
Преглед

Образац за захтев за одуство

Са обрасцем за захтев за одуство који се попуњава са лакоћом, у тренутку примај захтеве за одсуство од запослених, са детаљима који спречавају забуну. Са пољима који прикупљају идентификацију запосленог, руководиоца и датуме за одсуство, можеш прикупити све битне информације без потребе да тражиш додатне информације од корисника после. Започни са овим примером и прилагоди га са пољима који одговарају војој организацији. Образац за захтев за одуство има приступ свим Jotform апликацијама и виџетима да додатно олакша и убрза прикупљање информација.

Обрасци за људске ресурсе
Преглед

Образац за Повратне Информације Запослених

Образац за Повратне Информације Запослених је формални документ који се користи за прикупљање повратних информација од запослених у компанији. Важно је идентификовати потребе запослених јер то утиче на њихову продуктивност, креативност и задовољство. Ако је запослени задовољан својим тренутним положајем или одговорностима, показаће се добро што резултира повећаном продуктивношћу. Овај једноставан Образац за Повратне Информације Запослених има поља обрасца која траже информације о запосленима. Такође има неколико питања о његовим / њеним пословним одговорностима, задовољству, коментарима, сугестијама и идејама. Ова питања су у есејском формату, тако да запослени може у потпуности да изрази своја осећања. Одговоре које пружи запослени прегледаће одговарајуће одељење, а користиће се и као основа за интерно подучавање или континуирано образовање. Овај шаблон обрасца користи виџет Јединствени идентификатор за додељивање броја повратних информација за сваку пријаву. 

Обрасци за људске ресурсе
Преглед

Образац за слање биографије

Образац за слање биографије ће ти помоћи да прикупљаш биографије брзо, и да помогнеш кандидатима у са пријавом на радно место. Шаблон се састоји од делова за прикупљање контакт информација, позиције за коју аплицирају, ако и део за отпремање биографије и других фајлова као што су препоруке. Са многим дугим прибором и виџетима, креирај образац по својим потребама, користећи овај као основу.

Обрасци за људске ресурсе
Преглед

Коронавирус Образац за Самоизјаву

Коронавирус Образац за Самоизјаву запослених, добављача и купаца.

Обрасци за људске ресурсе
Преглед

Још оваквих категорија