• მარი
  Answered on October 31, 2022 06:56 AM

  მაგალითად ჩემი მონაცემებით სხვა რომ დარეგისტრირდეს სკრილზე რამე პრობლემას თუ წარმოადგენს?

 • Rene Jotform Support
  Answered on October 31, 2022 07:12 AM

  Hello Mari,

  Thanks for reaching out to Jotform Support. To better assist you, could you please explain a bit more about what the issue is and give us an example in a screenshot so we can understand the requirement and respond accordingly? This guide will show you how to do that.

  If you can also share the link to your form, I can check it out and help you with a solution.

  Once we hear back from you, we'll be able to help you with this.