გვაცნობეთ უკანონო გამოყენების შესახებ

Jotform-ში უსაფრთხოება ჩვენი პრიორიტეტია და ამიტომაც უზრუნველვყოფთ სპამისა და ფიშინგის აღმოჩენისა და აღკვეთის სისტემის იმპლემენტაციას.

იმისათვის რომ გვაცნობოთ ფორმის შესახებ რომლის გამოყენებაც ხდება ბოროტი მიზნებისათვის და არღვევს ჩვენს წესებს და პირობებს, გთხოვთ წარმოადგინეთ თქვენი ინფორმაცია ქვემოთ. ჩვენ დავიწყებთ თქვენი საკითხის შესწავლას მომენტალურად.