გვაცნობეთ საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ

მოცემული ფორმა გამოიყენება რათა გვაცნობოთ თქვენი საავტორო უფლებებით დაცული კონტენტის Jotform-ის გვერდ(ებ)ზე უკანონო გამოყენების შესახებ.

სავალდებულოა მოცემული ფორმის ყველა ველის შევსება, მათ შორის შესაბამისი მოსანიშნი ველების. დასაბუთებული რეპორტის მიღების შემთხვევაში, ჩვენ მომენტალურად წავშლით საავტორო უფლებების დამრღვევ კონტენტს.

გთხოვთ გაითვალისწინეთ რომ Jotform-ზე არსებული ყველა ფორმა არ არის შექმნილი Jotform-ის მიერ - ჩვენი მრავალი მომხმარებელი იყენებს Jotform-ს ფორმების შესაქმნელად და აღნიშნული ფორმები საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი ჩვენს გვერდებზე.