Обрасци за процену услуга

About Обрасци за процену услуга

Образац за процену услуге користе клијенти да би оценили своје опште задовољство. Било да водите хотел, услугу чишћења, стоматолошку ординацију или летњи камп, Jotform-ови бесплатни и потпуно прилагодљиви обрасци за процену услуга су одличан начин за прикупљање повратних информација како би могао да побољшаш своје пословање или услуге које пружаш. Купци могу попунити контролне листе задовољства и оставити детаљне коментаре анонимно или укључивањем својих контакт информација. Пријаве се тренутно синхронизују и чувају на твом безбедном Jotform налогу, тако да можеш да видиш све на први поглед.

Прилагоди било који од наших шаблона образаца за неколико секунди помоћу Jotform-овог креатора образаца. Једноставно превуци и пусти да додаш или уредиш елементе обрасца и текстуална поља, одабереш различите фонтове и шеме боја, отпремиш свој лого, инсталираш десетине различитих виџета и интеграција и још много тога. Подели свој прилагођени образац са клијентима тако што ћеш га уградити на свој веб сајт или додати линк следећем имејлу или текстуалној поруци. Клијенти тада могу да отворе и попуне образац са било ког уређаја. Сазнај шта клијенти мисле о твом послу помоћу ових бесплатних Jotform-ових Образаца за Процену Услуге.