Fotoğraf İzin Formları

5 Şablon

Fotoğraf yayın formu, bir fotoğrafçı ile müşteri arasında, belirli fotoğrafların nasıl kullanılabileceğini, bunları kimlerin kullanabileceğini ve telif haklarıyla ilgili hüküm ve koşulları ana hatlarıyla belirten imzalanmış bir sözleşmedir. Bir fotoğrafçı olarak, fotoğraf çekiminden önce imzalanmış Fotoğraf Yayın Formları alarak fotoğraflarınızı kullanma izniniz olduğundan emin olun — ücretsiz online form şablonlarımızla ihtiyacınız olan bilgileri hızla toplayabilirsiniz. Seçtiğiniz formu bir PDF şablonuna bağlarsanız, fotoğraf yayın formu yanıtlarını otomatik olarak profesyonel PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz, indirmesi veya kayıtlarınız için yazdırması kolaydır.

It’s so easy to customize your chosen Photo Release Form template, you won’t even need to master the rule of thirds to do it! Use our simple drag-and-drop interface to outline specific terms and conditions, add your logo, and change the background image for a personal touch. You can also capture electronic signatures, set up an autoresponder, or integrate with third-party apps such as Google Drive, Slack, Salesforce (also available on Salesforce AppExchange), or Airtable for an extra productivity boost. With our selection of free online Photo Release Forms, you can improve the way you gather and organize photography release forms in a snap!

Fotoğrafçı Model Sözleşmesi

Bir fotomodelin fotoğraf haklarını fotoğrafçıya devretme formu. Model, fotoğraflarının sözleşmede açıkça tanımlanmış olan ortamlarda paylaşılabileceği veya yayınlanabileceğini bu form ile kabul eder. Fotoğrafçıysanız, bu model sözleşme formu şablonunu kullanabilirsiniz. Bu model sözleşmesi formu, fotoğraf çekimlerinde çektiğiniz fotoğrafların yasal haklarının size ait olmasını sağlamak konusunda işinizi kolaylaştırır.

Fotoğraf İzin Formları

Sosyal Medya Fotoğraf Paylaşım Formu

Sosyal medya, metin içeriği, fotoğraf ve videolardan oluşur. Fotoğraflar online kitlelerin dikkatini çeker ve bu da online katılımı artırmaya neden olur. Müşterilerinizin fotoğraflarını farklı sosyal medya platformlarında paylaşma iznini almak üzere bu Sosyal Medya Fotoğraf Paylaşım Formunu kullanın. Ardından bu fotoğrafları dilerseniz çevrimdışı reklamcılık için de kullanabilirsiniz. Böylece çalışmalarınızın veya portföyünüzün sosyal medyadan takip edebilmesi nedeniyle müşteri sayınız da artacaktır. Bu form şablonu, müşteri bilgileri, izin, onay ve dijital imza isteyen alanlar içerir ve müşterinin imzasını elektronik olarak almak için E-imza widget'ını kullanır.

Fotoğraf İzin Formları

Fotoğraf İzin Formu

Fotoğraf İzin Formu, herhangi bir endüstri tarafından herhangi bir amaç için kullanılabilecek genel bir izin formudur. Amacı, endüstrinin fotoğraflarını taraflarca kararlaştırılan herhangi bir amaç için kullanmasına izin veren kişiden izin almaktır. İzin formu, öznenin haklarında bulduğu herhangi bir iddiayı ifade eder. Bu Fotoğraf İzin Formu şablonu, fotoğrafları endüstri veya hizmet sağlayıcı tarafından kullanılacak olan kişi tarafından doldurulacak açık onay içeren basit bir online formdur. Hizmet sağlayıcının, fotoğrafların kullanımına ilişkin sınırlamalar konusunda ayrı bir anlaşma yapmasına izin verebilecek seçenekler vardır. Bu Fotoğraf İzin Formu şablonu aynı zamanda fotoğrafı çekilen kişinin yaşının onaylanmasını da içerir.

Fotoğraf İzin Formları

Fotoğraf Baskı Yayın Formu

Fotoğraf Baskısı Yayın Formu Şablonu, çekilen fotoğrafların yazdırılmasıyla ilgili olarak müşteri ve fotoğrafçı arasında yapılan bir yayın sözleşmesidir. Sözleşme ayrıca fotoğrafların sahipliğini, müşterinin bastığı kopya sayısını, fotoğrafların ticari veya ticari olmayan kullanımını ve fotoğrafların online olarak yüklenebilmesi durumunda yetkilendirmeyi açıklamalıdır. Bu formun hem müşteri hem de fotoğrafçı/fotoğraf şirketi tarafından imzalanması önemlidir çünkü bu form, fotoğrafların lisansını koruyacaktır. Bu Fotoğraf Baskı Yayın Formu Şablonu, müşteri bilgileri, ebeveyn veya veli ayrıntıları, fotoğraf çekimi ayrıntıları, şirket veya fotoğrafçı bilgileri, yetkilendirme ve izin sözleşmesi hakkında soru soran form alanlarına sahiptir. Bu şablon aynı zamanda ebeveyn veya vasinin imzasını dijital olarak almak için E-İmza widget'ını kullanır.

Fotoğraf İzin Formları

What are photo release forms?

Photo release forms, also known as photography release forms, are legal documents that are used to obtain permission from subjects or models about how photos of themselves can be shared or promoted. If a photographer wishes to use an individual’s likeness in photos or videos, they must establish agreed-upon terms and conditions with that individual — otherwise they could face legal repercussions. Photo release forms protect the rights of both the photographer and the person being photographed.

What are the benefits of photo release forms?

The primary benefit of using photo release forms is that they provide legal protection by obtaining informed consent from photo subjects — thereby reducing the risk of legal disputes or lawsuits related to image use. They also demonstrate professionalism and provide clarity for clients, since they outline terms and conditions to make sure all parties understand their rights. Lastly, these forms can be used across a business for purposes such as advertising, marketing, and content creation.

What are some use cases of photo release forms?

Photo release forms can be used in many different contexts of photography and videography, such as in advertising, branding, marketing, product promotion, etc. While they’re prevalent in commercial photography, they can also be used in editorial (for newspapers, magazines, or other publications), stock (for stock photo agencies), online content (for websites, social media, or blogs), or individual projects (for artists or photographers who want to distribute their work).

When are photo release forms needed?

Photo release forms are typically needed any time a photographer or company wants to use an individual’s likeness or property for promotional purposes. They need to agree on a set of terms and conditions with the photo subject to avoid potential legal issues that could arise with image use.

What are the subtypes of photo release forms?

There are photo release forms for any type of situation involving photo subjects. These include forms for the type of models being used, like adults or minors, or property, such as when a photo is taken on privately owned land. When a photographer is working with multiple individuals, all parties in the image may need to provide consent for group release. There are also photo release forms specific to where photos are going to be promoted or shared, whether that be on social media, in magazines or newspapers, in schools or hospitals, etc.

How do I create a photo release form?

Creating a photo release form is easy with Jotform’s handy drag-and-drop form builder. Just navigate to our Photo Release Form template directory, select a template you want to use, and customize it — no coding required. You can add or rearrange form fields, change fonts and colors, include elements of your personal branding, and so much more. You can also build your own form from scratch. Plus, connect with 100-plus popular third-party apps to streamline your data collection workflow even more.

When your form looks good to go, share it via email, link, QR code, or by embedding it in your website. It doesn’t get any easier than that!

Bu şablonlar yalnızca önerilen formlardır. Bu veya herhangi bir formu sözleşme veya başka bir yasal belge olarak kullanmadan önce, yasal ihtiyaçları karşıladığından veya durumunuza uygun olduğundan emin olmak için lütfen bir avukata danışın. Bu formu Jotform'a yasal bir talep göndermek için kullanmayın.