Интеграције Људских Ресурса

About Људски Ресурси

Jotform је водећи избор за професионалнце у пољу људских ресурса. Онлајн обрасци и сакупљање података помаже регрутерима и другом HR особљу при поједностављању свакодненвих послова. Апликације такође помажу при прилагођавању и побољшању сваког онлајн обрасца. Прегледај HR апликације овде.