Форми за управление на имоти

Формите за управление на имоти се използват от компаниите за управление на имоти за събиране на договори за наем, форми за съгласие, заявления за наем и други от бъдещи наематели и собственици на имоти. С тези удобни форми за управление на имоти от Jotform вашият бизнес може да премине от разхвърляни хартиени форми към безконтактни онлайн форми - достъпни от всички устройства.

Customize your chosen property management form template to match your brand with our intuitive form builder. Drag and drop to pick fonts and colors, upload branding assets like photos or videos, change your form layout, integrate with helpful tools, and more! Keep your property agreements and applications neat and organized with these easy-to-use property management templates from Jotform.