Медицински Форми за Летен Лагер

Медицинска форма за летен лагер се използва за събиране на важни здравни данни за децата, посещаващи летен лагер. За да поддържате лагера си безпроблемно и лагерниците ви в безопасност, не забравяйте предварително да съберете медицинските им данни, с безплатна онлайн медицинска форма за летен лагер! След като персонализирате формата от списъка по-долу, вградете я в уебсайта си или я споделете с линк за незабавно събиране на информация. Всички отговори се съхраняват сигурно във вашия Jotform акаунт, което ви позволява да получите достъп до алергии на лагера и медицински състояния на всяко устройство.

Once you’ve chosen a Summer Camp Medical Form, customize it with our free drag-and-drop Form Builder to make it match your camp. Add your logo, change font and colors, or upload background images of your happy campers! To automate your workflow and make your job even easier, sync medical data to cloud platforms like Google Drive or Dropbox or to CRM systems like HubSpot or Zoho. And be sure to upgrade to an appropriate plan to protect your medical data with HIPAA compliance features!