ფუნქციონალი

აღმოაჩინეთ როგორ მუშაობს Jotform დამტკიცების პროცესები.

გაიგეთ მეტი თუ როგორ შეგიძლიათ თქვენი დამტკიცების პროცესების ავტომატიზაცია და თქვენი ბიზნესის გარდაქმნა.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
უმარტივესი ფორმის მშენებელი
Easy-to-Use Approval Builder Easy-to-Use Approval Builder
უმარტივესი ფორმის მშენებელი

მოსახერხებელი დამტკიცების პროცესის მშენებელი

განავრცეთ თქვენი დამტკიცების პროცესი, დაამატეთ ახალი ელემენტები, დააყენეთ სასურველი იმეილები და მრავალი სხვა JotForm-ის ინტუიციური ინტერფეისის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ იდეალური სამუშაო პროცესები თქვენი კომპანიისათვის რამოდენიმე კლიკით.

Approval Method Approval Method

Choose the Best Approval Method for Your Needs

Request e-signatures and other approval actions from your collaborators with Approve & Sign.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
Group Approvals Group Approvals Mobile

Request approvals from groups.

Set up an approval process for a group of people. Each member of the group can provide their feedback and approval independently, and the process will move forward depending on the approval completion rule set.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!

მრავალფუნქციური დამტკიცების პარამეტრები

გააუმჯობესეთ თქვენი დამტკიცების პროცესი მძლავრი ფუნქციონალის გამოყენებით.

Custom Outcomes Custom Outcomes

სასურველი საბოლოო შედეგები

დაამტკიცეთ ან უარყავით ფორმის გამოხმაურებები, ან შექმენით თქვენი საკუთარი სასურველი საბოლოო შედეგები - როგორიცაა მაგალითად რესპონდენტების მომლოდინეთა სიაში დამატება ან ნებისმიერი სხვა.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
Set up in minutes Set up in minutes

კომენტარების დაშვება

საშუალება მიეცით მომხმარებლებს დატოვონ კომენტარი როდესაც ისინი დაადასტურებენ ან უარყოფენ მოთხოვნებს.

დავალებების ხელახალი მიმაგრება

დართეთ ნება მომხმარებლებს ხელახლა მიამაგრონ დავალებები სხვა პიროვნებას თუ ისინი ვერ ახერხებენ მათ დასრულებას.

Request E-Signatures Request E-Signatures

Request e-signatures

Streamline your document signing workflow. Automatically request electronic signatures for your documents — such as contracts, purchase orders, or invoices.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
Request more information Request more information

მოითხოვეთ უფრო მეტი ინფორმაცია

თუ ფორმის გამოგზავნილ მონაცემებს აკლია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, დამტკიცების მოთხოვნის მიმღებებს შეუძლიათ სწრაფად და მარტივად სთხოვონ ფორმის შემვსებს დაარედაქტიროს თავისი გამოხმაურება იმეილით.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
Escalate Tasks Escalate Tasks

მიამაგრეთ დავალებები სხვას

თუ ვინმე არ დაასრულებს დავალებას დროის კონკრეტული პერიოდის შემდეგ, ავტომატურად მიამაგრეთ დავალება სხვას.

დააყენეთ ვადის გასვლის თარიღები

აირჩიეთ დავალების მოქმედების ვადის გასვლის თარიღი, ასე რომ თქვენი პროცესის გადადება.

Automatically end the task Automatically end the task

ავტომატურად დაასრულეთ დავალება

დაასრულეთ დავალებები ავტომატურათ თუ არ მოხდება მათი კონკრეტულ თარიღამდე დამტკიცება.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
Send Customized Notification Emails Send Customized Notification Emails

გაგზავნეთ მორგებული შეტყობინების იმეილები

მოარგეთ იმეილის კონტენტი თქვენს დამტკიცების პროცესს.

გაგზავნეთ შეხსენების იმეილები

შეახსენეთ დამტკიცების პროცესის მონაწილეებს თავიანთი დავალებების შესახებ ავტომატური იმეილებით.

Snooze tasks Snooze tasks

დავალებების გაჩუმება

დამტკიცების მოთხოვნის მიმღებებს შეუძლიათ მოთხოვნებზე გამოხმაურებების დაპაუზება მათი Jotform ინბოქსიდან გაჩუმებით. როგორც დასრულება გაჩუმების პერიოდი, გაიგზავნება ავტომატური იმეილი.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
Dynamic approvals Dynamic approvals

დინამიკური დამტკიცებები

საშუალება მიეცით ფორმის შემვსებ პიროვნებებს თავიანთი გამოხმაურებები დასამტკიცებლად მიამაგრონ კონკრეტულ პიროვნებას. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თუ იმეილის მისამართის რომელი ველი მოიცავს დამტკიცების მოთხოვნის მიმღების იმეილს - უზრუნველყოფთ თითოეული გამოგზავნის დასამტკიცებლად სათანადო პიროვნებასთან გადაცემას.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!

დამტკიცების რეპორტის გაგზავნა

Create custom PDF reports to track and summarize your approval history. It’s an easy way to view and document all of the actions taken throughout the approval process.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!

დააყენეთ სრულყოფილი პირობითი ლოგიკა

დარწმუნდით რომ ახდენთ დავალებების სათანადო პიროვნებებთან გადამისამართებას დამტკიცების პროცესის პირობების გამოყენებით.

Set up advanced conditional logic Set up advanced conditional logic

გამოიყენეთ თუ-მაშინ პირობითი ლოგიკა

გადაუგზავნეთ მოთხოვნები სხვებს ჩვენი თუ-მაშინ ფუნქციონალის გამოყენებით. მაგალითად, თუ 1000 ლარზე მეტი ფულადი სახსრების მოთხოვნის დამტკიცება ხდება ფინანსური სპეციალისტი მიერ, თქვენ შეგიძლიათ ავტომატურად გადაამისამართოთ მოთხოვნა ფინანსურ მენეჯერთან.

შექმენითი პირობითი განშტოებები

მიმართეთ თქვენი პროცესი რათა შეასრულოთ განსხვავებული მოქმედებები იმის მიხედვით თუ როგორ უპასუხებენ ფორმის მომხმარებლები კონკრეტულ შეკითხვებს.

Dynamic Approvers Dynamic Approvers

პარალელური განშტოებების შერწყმა

გააერთიანეთ თქვენი დამტკიცების პროცესის განსხვავებული განშტოებები.

ყველა

დაასრულეთ ყველა განშტოების დავალებები რათა გადახვიდეთ შემდეგ ეტაპზე.

რომელიმე

დაასრულეთ ნებისმიერი განშტოების დავალებები რათა გადახვიდეთ შემდეგ ეტაპზე.

Dynamic Approvers Dynamic Approvers

ჩემი დამტკიცებები

დამტკიცების მოთხოვნის მიმღებებს შეუძლიათ იხილონ თავიანთი დავალებები ჩემი დამტკიცებების გვერდზე.

სცადეთ ახლავე — ეს უფასოა!
Track & Manage Processes Track & Manage Processes

დამტკიცების რეპორტის გაგზავნა

Create custom PDF reports to track and summarize your approval history. It’s an easy way to view and document all of the actions taken throughout the approval process.

იმეილები
ცხრილები
შემოსულები
მობილურის აპლიკაცია

შექმენით ავტომატური დამტკიცების პროცესები Jotform-თან ერთად