რეპორტების მაგალითები

დაათვალიერეთ ჩვენი რეპორტების მაგალითები და აღმოაჩინეთ JotForm-ის რეპორტების მშენებლის გამოყენების შემთხვევები.

პროდუქციის შეკვეთის რეპორტი

თვალყური ადევნეთ შეკვეთის მონაცემებს, რათა გაიგოთ თუ რომელი პროდუქციაა ყველაზე მეტად გაყიდვადი და რომელ მათგანი საჭიროებს ფასდაკლებას. მოახდინეთ თქვენი ფასების მოდელის ანალიზი და გაზარდეთ გაყიდვები.

გამოყენების მაგალითი

ხმის მიცემის რეპორტი

წარმოუდგინეთ ხმის მიცემის ან გამოკითხვის შედეგები მომხმარებლებს, კლიენტებს, კოლეგებს ან აქციონერებს. აჩვენეთ თქვენი მონაცემები პროფესიონალური რეპორტების სახით, რათა მარტივად წარმოაჩინოთ და გაანალიზოთ მიღებული შედეგები.

გამოყენების მაგალითი

ბაზრის კვლევის რეპორტი

შეაგროვეთ საბაზრო კვლევის მნიშვნელოვანი მონაცემები და წარუდგინეთ თქვენი ბიზნესის მთავარ მოთამაშეებს. რეპორტების ხელით შექმნის ნაცვლად, დააჩქარეთ პროცესი მონაცემების პრეზენტაციად გარდაქმნის ავტომატიზირებით.

გამოყენების მაგალითი

გამოკითხვის რეპორტი

არ აქვს მნიშვნელობა თუ რას იკვლევთ, ჩაატარეთ თქვენი გამოკითხვა ონლაინ - შემდეგ გააზიარეთ მიღებული მონაცემები რეპორტების სახით და მოახდინეთ დეტალური ანალიზი JotForm-ის რეპორტების მშენებლის გამოყენებით.

გამოყენების მაგალითი

ჯანდაცვის რეპორტი

Safely collect patient feedback and medical information online with our HIPAA-friendly healthcare forms. Display your data in an easy-to-read report to help measure patient satisfaction and track important medical details.

გამოყენების მაგალითი

ცხოველთა თავშესაფრის რეპორტი

თვალყური ადევნეთ ცხოველთა აყვანის სიხშირეს და აღმოაჩინეთ ახალი ტრენდები თქვენი ფორმების მონაცემების ანალიტიკურ რეპორტებად გარდაქმნით.

გამოყენების მაგალითი