Terveydenhuollon PDF-pohjat

3 Lomakepohjaa
Lääkärintodistus - PDF Templates

Lääkärintodistus

Lääkärintodistus on tosite potilaalle siitä, että hän on hakeutunut lääkärin vastaanotolle oireidensa vuoksi. Lääkärintodistusta tarvitaan useimmiten, kun opiskelijan tai työntekijän tulee ottaa useampi sairaslomapäivä, ja koulu tai työnantaja vaatii tositetta lääkäriltä.Lääkärintodistuksella opiskelija tai työntekijä voi myös osoittaa koululle tai työnantajalle mahdolliset rajoitteet opiskeluun tai työkykyyn liittyen.Lääkärintodistuspohja kattaa potilastiedot, kuvauksen oireista, lääkärin lausunnon, määrätyt sairaslomapäivät ja potilaalle annetun lääkityksen. Pohja sisältää myös kohdan lääkärin allekirjoitukselle. Voit mukauttaa pohjaa ja lisätä oman logosi, yhteystiedot, ja mukauttaa pohjan ulkoasua näköiseksesi PDF Editorissa.

Potilaan terveystiedot-pohja - PDF Templates

Potilaan terveystiedot-pohja

Hätätilanteessa et ehkä pysty kommunikoimaan tehokkaasti koko sairaushistoriastasi ensihoitajan kanssa. Terveystieto PDF-mallipohjan avulla keräät potilaan sairaushistorian kätevästi verkossa. Lääkäri voi varmistaa potilaan tiedot ja käytetyt lääkkeet lomakkeen tiedoista, jonka potilas on täyttänyt netissä.Tämän PDF-malliphjan avulla voit kerätä potilaan tietoja, kuten henkilötiedot, hätäyhteystiedot, sairaushistorian, tiedot aiemmista leikkauksista, vammoista, sairauksista, allergioista ja säännöllisesti otetuista lääkkeistä. Lisäksi voit myös tarvittaessasi kerätä potilaan vakuutustiedot. Lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia tietojen turvallisuudesta, sillä voit ottaa HIPAA-yhteensopivuuden käyttöön suojataksesi tietosi entistä tehokkaammin. Voit käyttää tätä PDF-mallipohjaa HIPAA-yhteensopivalla käyttäjätilillä.

Potilaan kotiutuslomakepohja sairaalalle - PDF Templates

Potilaan kotiutuslomakepohja sairaalalle

On hyvä käytäntö aina tarkistaa ja varmistaa, että kaikki on kunnossa ennen potilaan kotiuttamista. Tämän varmistamiseksi sairaalan johdolla on yleensä lomake, jonka he täyttävät ja tarkistavat ennen potilaan kotiuttamista. Nykymaailmassamme, jossa ihmiset käyttävät vähemmän paperia, tämä sairaalan kotiutuslomake on yksi PDF-dokumentti, jonka avulla voit tallentaa potilaiden kotiutustiedot.On olennaista, että voit helposti tarkistaa PDF-dokumenttiin tallennetut tiedot varmistaaksesi, että potilas voidaan kotiuttaa. Voit mukauttaa tätä kotiutuslomaketta täysin tarpeidesi mukaan.

About Terveydenhuollon PDF-pohjat

Trust, privacy, and security are the pillars that support every company in the healthcare industry, and they’re intricately woven into the healthcare workflow. When you’re in charge of someone else’s healthcare needs, it’s important to establish your company as a sanitary, trustworthy, and professional business. A patient’s emotional and physical well-being is of the utmost importance, so hospitals and medical practitioners go to great lengths to make sure that their patients trust them.

That’s why we offer HIPAA compliance features — to ensure patients’ privacy as it relates to their medical records. Jotform is one of the few companies in the online form building industry that helps HIPAA compliance. With our PDF Editor, anyone in the healthcare industry can create fillable PDF forms or generate PDF documents as an attachment to their autoresponders. Instead of designing a PDF from scratch, we offer a wide variety of templates you can choose from as inspiration for your next design project.

These PDF templates can be used for many different use cases. For example, let’s say you need to hand out brochures about the health services you offer. Instead of giving out paper-based flyers and pamphlets, why not use something like an electronic brochure in PDF format? You can distribute these to your potential patients right after they fill out their information through an online registration form. Or you can design a simple yet professional fillable PDF form that can be downloaded and printed as a paper-based form in case you need one for your hospital’s outpatient department.

Nämä pohjat ovat vain malleja lomakkeille. Jos käytät lomaketta sopimuksena tai keräät henkilökohtaisia (tai arkaluontoisia) tietoja, suosittelemme että varmistat noudattavasi sovellettavia lakeja, ja varmistat sopimusten laillisuuden maassasi asianajajasi kanssa.