Henkilöstöhallinto

3 Lomakepohjaa
Lääkärintodistus - PDF Templates

Lääkärintodistus

Lääkärintodistus on tosite potilaalle siitä, että hän on hakeutunut lääkärin vastaanotolle oireidensa vuoksi. Lääkärintodistusta tarvitaan useimmiten, kun opiskelijan tai työntekijän tulee ottaa useampi sairaslomapäivä, ja koulu tai työnantaja vaatii tositetta lääkäriltä.Lääkärintodistuksella opiskelija tai työntekijä voi myös osoittaa koululle tai työnantajalle mahdolliset rajoitteet opiskeluun tai työkykyyn liittyen.Lääkärintodistuspohja kattaa potilastiedot, kuvauksen oireista, lääkärin lausunnon, määrätyt sairaslomapäivät ja potilaalle annetun lääkityksen. Pohja sisältää myös kohdan lääkärin allekirjoitukselle. Voit mukauttaa pohjaa ja lisätä oman logosi, yhteystiedot, ja mukauttaa pohjan ulkoasua näköiseksesi PDF Editorissa.

Työtodistus - PDF Templates

Työtodistus

Edellisen työsuhteen vahvistuskirje ja työtodistus on todiste siitä, että olet aiemmin työskennellyt kyseisessä yrityksessä. Tämän kirjeen pyytää yleensä uusi työnantaja. Tässä asiakirjassa tulee olla kaikki tarvittavat tiedot, kuten työpaikka, palkkauspäivä, eropäivä ja palkkatiedot. Tämän kirjeen ylä- tai alatunnisteessa tulee näkyä yrityksen logo, yrityksen nimi ja yhteystiedot. Tämän kirjeen kirjoittaa yleensä HR-henkilöstö, jossa kirjeen nimetty lähettäjä myös allekirjoittaa sen.Tämä helppokäyttöinen edellisen työsuhteen vahvistuskirje-pohja koostuu vastaanottajasta, lähettäjästä, kirjeen rungosta ja lähettäjän allekirjoituksesta. Tämän mallipohjan avulla voit käyttää lomakkeella kerättyjä tietoja ja lisätä ne kirjeeseenTeksti-työkalun avulla. Voit muokata kirjeen ulkoasua muuttamalla väriä, fonttia ja asettelua PDF-editorissa.

Työntekijän laitevuokrasopimus - PDF Templates

Työntekijän laitevuokrasopimus

Laitevuokrasopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jolla työnantaja sallii työntekijän käyttää sovittua laitteistoa suorittaakseen asianmukaisesti työtehtävänsä. Tässä sopimuksessa määritellään työntekijän yleiset tehtävät ja vastuut laitteiden käytöstä ja huollosta, jonka lisäksi lomake kerää laitteiden eritellyt tiedot, kuten laitteiden malli, valmistaja, sarjanumero jne. Tämä sopimus auttaa myös työnantajan laitteistojen inventaariossa pitämällä kirjaa mitkä laitteet kullakin työntekijällä on käytössä.Tämä PDF-pohja mahdollistaa laitevuokrasopimusten luomisen välittömästi. Mallipohja mahdollistaa laitteiden yksityiskohtien sekä laitteita käyttävien työntekijöiden tietojen keräämisen sujuvasti. Antamalla työntekijän allekirjoittaa lomake sähköisesti, asiakirjasta tulee tulostettuna käyttökelpoinen laitevuokrasopimus.

About Henkilöstöhallinto

Työvoima on kaikkien yritysten ydin. Tuote tai palvelu voi olla vain yhtä hyvä kuin sitä edustavat työntekijät. Lisäksi, tämän koko liiketoimintamallin puitteissa suorahaulla ja rekrytoinnilla on tärkeä rooli. Hakemuslomakkeet ovat yleensä olleet henkilöstöosaston ratkaisu. Toiset pitäytyvät perinteisissä, paperisissa muodoissa, kun taas toiset ovat siirtymässä paperittomiin ratkaisuihin käyttämällä verkkohakemuslomakkeita.

Jotform tekee palkkauksesta saumatonta ja helppoa. Voit aloittaa yksinkertaisella hakemuslomakkeella, jonka avulla hakijat voivat hakea paikkaa. Hakijat voivat ladata/liittää ansioluettelonsa esitelläkseen taitojaan. Sitten voit valita ja päättää, kuka ansaitsee siirtyä seuraavalle kierrokselle. Ensimmäinen haastattelu pidetään usein heti hakemusten arvioinnin jälkeen.

Hakijatietojen ja hakemusten läpikäyminen on työläs prosessi. Jotformin avulla voit käsitellä hakemuksia lähetetyt lomakkeet-sivun kautta, ja tulostaa paperiversioita PDF-muodossa. Jotformin uusi PDF Editori on luotu sinua varten – sen avulla voit säästää aikaa käyttämällä valmiita PDF-pohjia. Kaikki henkilöstöhallinnossa työskentelevät rakastavat ominaisuutta! Sen sijaan, että palkkaat suunnittelijan luomaan raportteja, me teimme suurimman osan kovasta työstä puolestasi ja loimme nämä tehokkaat mallipohjat.

Nämä pohjat ovat vain malleja lomakkeille. Jos käytät lomaketta sopimuksena tai keräät henkilökohtaisia (tai arkaluontoisia) tietoja, suosittelemme että varmistat noudattavasi sovellettavia lakeja, ja varmistat sopimusten laillisuuden maassasi asianajajasi kanssa.