Genel Müdür Değerlendirme

Genel Müdür Değerlendirme

Bu Anket size, yönetim kurulu meslektaşlarınıza ve genel müdürünüze yardımcı olmak için tasarlanmıştır.Bu ankette 50 soru bulunmaktadır. Tarafsızlığı teşvik etmek için, adınızı sormaz.Gizli cevaplarınız, meslektaşlarınızın cevalparıyla birlikte NESEA Tazminat komitesine başkanlık yapan yönetim kurulu başkanlıyla yapılan toplantıda genel müdür ile paylaşılacak ve özetlenecektir. Form Preview
Now create your own JotForm - It's free!Create your own JotForm
Question Label
1 of 33See AllGo Back
Yönetici Müdür Değerlendirme
Bu formu kullanarak Yönetici Müdürü değerlendirin. Memnuniyet düzeyinizi sorulara 5 farklı seviyede cevap vererek ifade edin. Ayrıca nihai görüşlerinizi değerlendirmenin son kısmına bırakın.
 • 1

  Değerlendirme Hakkında

  Bu Anket size, yönetim kurulu meslektaşlarınıza ve genel müdürünüze yardımcı olmak için tasarlanmıştır.Bu ankette 50 soru bulunmaktadır. Tarafsızlığı teşvik etmek için, adınızı sormaz.Gizli cevaplarınız, meslektaşlarınızın cevalparıyla birlikte NESEA Tazminat komitesine başkanlık yapan yönetim kurulu başkanlıyla yapılan toplantıda genel müdür ile paylaşılacak ve özetlenecektir.

  Her bölüm, önemli bir sorumlulk alanının kısa bir açıklaması ile başlar. Lütfen okuyun ve ardından gelen soruları cevaplayın. Sorular yönetici müdürün her bir sorumluluğunu nasıl yerine getirdiği ile ilgili memnuniyet düzeyinizi ölçer. Bahsedilen her bir sorumlulukta baş yöneticinin performansından memnun olduğunuz veya olmadığınız dereceyi gösteren sayıyı işaretleyin.

  1- Hiç Memnun Değilim

  2- Memnun Değilim

  3- Memnunum

  4- Çok Memnunum

  Belirli bir sorunun geçerli olmadığını düşünüyorsanız, soruyu atlamaktan çekinmeyin.

  Değerlendirmenin sonunda açık uçlu sorular vardır. Lütfen bu soruları cevaplamak için zaman ayırın, çünkü cevaplarınız yönetim kurulu ve icra müdürü, yönetici müdürün performansını ve bir bütün olarak organizasyonu güçlenirmek için yollar ararken özellikle yardımcı olacaktır.

  Not: Bu değerlendirme Ulusal Kâr Amacı Kütmeyen Kurullar Merkezi'nden uyarlanmıştır.

  Press
  Enter
 • 2

  Değerlendirme Tamamlama Takip Bildirimi:

  Bu değerlenlendirmeyi kimin tamamladığını takip edebilmek için, her kişinin değerlendirme başlangıcında isimlerini girmesi zorunludur. Daha önce belirtildiği gibi bu değerlendirme gizlidir. Önceki iki cümle biribirine çelişkili görünse de, bu değerlendirmenin gizli kalacağı konusunda emin olabilirsiniz.

  Bu değerlendirmenin tamamlanması üzerine bir e-posta bildirimi gönderilecektir. Bu e-posta bildirimi yalnızca değerlendiricinin adını içerecektir. Bu değerlendirmedki diğer tüm cevaplar e-postadan çıkarılacaktır.

  Press
  Enter
 • 3
  Press
  Enter
 • 4

  I. Vizyon, Misyon, and Stratejiler

  Genel müdürün rolü hem stratejik hem de operasyonel bileşenlere sahiptir. Yönetim kurulu ile birlikte çalışarak, icra başkanı organizasyonun geleceği için ortak bir vizyon geliştirmeli, mevcut misyon etrafında bir anlayış geliştirmeli ve misyonu ilerletmek için uygun hedefler ve stratejiler geliştirmelidir

  Press
  Enter
 • 5
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1-1. Yönetim kurulu ile birlikte çalışan genel müdür, örgütün misyonunu gerçekçi hedeflere çevirir mi?
  1-2. Yönetim kurulu ve personelden alınan girdiyle, genel müdür, organizasyon için uzun vadeli veya stratejik planlama için etkili bir süreç oluşturdu mu?
  1-1. Yönetim kurulu ile birlikte çalışan genel müdür, örgütün misyonunu gerçekçi hedeflere çevirir mi?
  1-2. Yönetim kurulu ve personelden alınan girdiyle, genel müdür, organizasyon için uzun vadeli veya stratejik planlama için etkili bir süreç oluşturdu mu?
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 6

  II. Yönetim Hedeflerinin Başarısı

  Yönetim kurulu ile birlikte çalışan genel müdür, stratejik planı destekleyen operasyonel hedefler bilirler. Yönetici, stratejik planın uygulanmasında ve yıllık planlarda personelin yönlendirilmesinden sorumludur.

  Press
  Enter
 • 7
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  2-1. Genel müdür, kalifiye kıdemli personeli seçer, geliştirir, etkili davranış ve beceriler geliştirir, personel ve gönüllüler arasında moral oluşturur mu?
  2-1. Genel müdür, kalifiye kıdemli personeli seçer, geliştirir, etkili davranış ve beceriler geliştirir, personel ve gönüllüler arasında moral oluşturur mu?
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 8
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  a. Programların geliştirilmesi ve teslim edilmesi?
  b. Yönetim ve operasyonlar?
  c. Fon yaratma ve kaynak geliştirme
  a. Programların geliştirilmesi ve teslim edilmesi?
  b. Yönetim ve operasyonlar?
  c. Fon yaratma ve kaynak geliştirme
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 9

  III. Program Yönetimi

  Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, belirli programlar ve hizmetler sunarak görevini yerine getirir. Genel müdür, personelin bu programları ve hizmetleri yönetme konusunda yönlendirir. Bu, organizasyonun görev alanı ile ilgili teknik, operasyonel ve etik konular hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

  Press
  Enter
 • 10
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  3-1. Genel müdür, örgütün program ve hizmetleri ile ilgili önemli bilgileri gösterir?
  3-2. Yönetim kurulu, programların verimliliğini ve etkinliğini sağlamak için uygun politikalar geliştirmek üzere kurul ile birlikte çalışır mı?
  3-3. Yürütme, etkili gözetim ve personel aracılığıyla, kurumun programları için yüksek kalite standartları belirliyor mu?
  3-1. Genel müdür, örgütün program ve hizmetleri ile ilgili önemli bilgileri gösterir?
  3-2. Yönetim kurulu, programların verimliliğini ve etkinliğini sağlamak için uygun politikalar geliştirmek üzere kurul ile birlikte çalışır mı?
  3-3. Yürütme, etkili gözetim ve personel aracılığıyla, kurumun programları için yüksek kalite standartları belirliyor mu?
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 11

  IV. Fon Yaratama ve Kaynak Geliştirme Etkinliği

  Yönetim kurulu ve uygun personel ile ortaklaşa çalışan genel müdür, uygun fon sağlama ve finansal kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Yönetim kurulu, kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için birleşmiş güçlü yönlerini, bilgilerini ve ilişkilerini kullanır.

  Press
  Enter
 • 12
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  4-1. Genel Müdür, örgütün misyonunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan mevcut ve gelecekteki mali kaynakları açık bir şekilde anlıyor mu?
  4-2. Genel Müdür, kurumun kaynaklarına katkıda bulunan işletmeler veya diğer kurumlarla ortaklıklar oluşturulmasında yenilikçi mi?
  4-3. Genel Müdür, çalışanlara, bağışçılara ve yönetim kurulu üyelerine, kurumla ilgilenen kişilerden yeterli gelir ve güçlü kişisel taahhütleri sağlamak için iyi bir şekilde çalışan etkili bir fon sağlayıcısıdır.
  4-1. Genel Müdür, örgütün misyonunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan mevcut ve gelecekteki mali kaynakları açık bir şekilde anlıyor mu?
  4-2. Genel Müdür, kurumun kaynaklarına katkıda bulunan işletmeler veya diğer kurumlarla ortaklıklar oluşturulmasında yenilikçi mi?
  4-3. Genel Müdür, çalışanlara, bağışçılara ve yönetim kurulu üyelerine, kurumla ilgilenen kişilerden yeterli gelir ve güçlü kişisel taahhütleri sağlamak için iyi bir şekilde çalışan etkili bir fon sağlayıcısıdır.
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 13

  V. Mali Yönetim

  Gelirin akıllıca yönetilmesini sağlamak, kamu güveninde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşuları için oldukça önemlidir. Eksiksiz planlama ve bütçeleme sistemlerinin yerinde olduğunu ve kurumun hedefleri ve stratejik planının sağlam finansal planlamanın temeli olduğunu görebilmek, baş yöneticinin görevidir. Ek olarak, nitelikli personelin kar amacı gütmeyen kuruluşun finansal durumunu doğru bir şekilde izlemek, değerlendirmek ve yönetmek için işe alınmasını sağlamak, baş yöneticinin sorumluluğundadır.

  Press
  Enter
 • 14
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  5-1. Genel Müdür, finansal planlama, bütçeleme, kurum yatırımlarının ve bağışlarının yönetimi hakkında bilgi sahibidir ve her birinin kuruluşun genel finansal görüntüsündeki yerini anlıyor mu?
  5-2. Genel Müdür, yönetim kuruluna düzenli olarak finansal raporlar sunar ve yönetim kurulu gözden geçirmesi, revizyonu ve onaylanması için yıllık bütçe sunar.
  5-1. Genel Müdür, finansal planlama, bütçeleme, kurum yatırımlarının ve bağışlarının yönetimi hakkında bilgi sahibidir ve her birinin kuruluşun genel finansal görüntüsündeki yerini anlıyor mu?
  5-2. Genel Müdür, yönetim kuruluna düzenli olarak finansal raporlar sunar ve yönetim kurulu gözden geçirmesi, revizyonu ve onaylanması için yıllık bütçe sunar.
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 15

  VI. Operasyon Yönetimi

  Genel müdür, günlük yönetim için yeniden kullanılabilir. Genel müdür, organizasyonun etkin işleyişini kolaylaştıran sistemleri ve kaynakları geliştirmek, sürdürmek ve kullanmak için personel ile birlikte çalışır.

  Press
  Enter
 • 16
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  6-1. Yürütme merkezi, etkili bir ofis ortamının operasyonları hakkında bilgi sahibidir.
  6-2. Genel Müdür, tüm yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğu sağlıyor mu?
  6-1. Yürütme merkezi, etkili bir ofis ortamının operasyonları hakkında bilgi sahibidir.
  6-2. Genel Müdür, tüm yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğu sağlıyor mu?
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 17
  1. Çok Memnun Kaldım
  2. Memnun değilim
  3. memnun
  4. Çok Memnun
  5. Emin değil
  a. Uygun sigorta kapsamı dahil olmak üzere sağlam risk yönetimi politikaları?
  b. Personel için uygun personel politikaları ve sistemleri?
  c. Teknoloji ve teknolojik sistemlerin uygun kullanımı için planlar?
  a. Uygun sigorta kapsamı dahil olmak üzere sağlam risk yönetimi politikaları?
  b. Personel için uygun personel politikaları ve sistemleri?
  c. Teknoloji ve teknolojik sistemlerin uygun kullanımı için planlar?
  1. Çok Memnun Kaldım
  2. Memnun değilim
  3. memnun
  4. Çok Memnun
  5. Emin değil
  1. Çok Memnun Kaldım
  2. Memnun değilim
  3. memnun
  4. Çok Memnun
  5. Emin değil
  1. Çok Memnun Kaldım
  2. Memnun değilim
  3. memnun
  4. Çok Memnun
  5. Emin değil
  Press
  Enter
 • 18

  VII. Çalışanlar/Yönetim Kurulu Ortaklığı

  Yönetim kurulu ve yönetim kurulu ortak olarak birlikte çalışmalıdır. Her liderlik kolu kendine özgü güçlü yanlarını ve yeteniklierini kullanır. Yönetim kurulu ve yönetim kurulu, güçlü bir iş ilişkisinin ve bilginin paylaşıldığı bir istemin geliştirilmesinde ve yönetilmesinde ortak sorumluluğa sahiptir. Yönetim kurulu,tüm taraflarca açık ve anlaşmaya varılmış olan genel müdür için yazılı bir iş açıklaması oluşturulmasından sorumludur.

  Press
  Enter
 • 19
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  7-1. Yönetim kurulu ve genel müdür kendi rolleri arasındaki farklar konusunda nettir?
  7-2. Genel müdür, yönetim kurulu üyeleri tarafından saygın bir meslek olarak kabul edilir.
  7-3. Genel müdür, örgütü etkin bir şekilde yönetmek için gerekli yetkiyi devretti mi?
  7-4. Genel müdür, sorunları ve soruları gündeme getirir ve yönetim kurulu toplantılarını bilgilendirmek için yeterli bilgi sağlar.
  7-5. Genel müdür, belirli güçlü yanları ve iyileştirme alanlarını açıklayan, zamanında ve düşünceli bir şekilde hak ettiği yıllık incelemeyi alır mı?
  7-1. Yönetim kurulu ve genel müdür kendi rolleri arasındaki farklar konusunda nettir?
  7-2. Genel müdür, yönetim kurulu üyeleri tarafından saygın bir meslek olarak kabul edilir.
  7-3. Genel müdür, örgütü etkin bir şekilde yönetmek için gerekli yetkiyi devretti mi?
  7-4. Genel müdür, sorunları ve soruları gündeme getirir ve yönetim kurulu toplantılarını bilgilendirmek için yeterli bilgi sağlar.
  7-5. Genel müdür, belirli güçlü yanları ve iyileştirme alanlarını açıklayan, zamanında ve düşünceli bir şekilde hak ettiği yıllık incelemeyi alır mı?
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 20

  VIII. Yönetim Kurulu/Personel İlişkisi

  Pek çok organizasyonel mesele, yönetim kurulu ve personelin etkili bir şekilde ele alınmasını gerektirdiğinden, üst düzey yönetici, yönetim kurulu üyeleri ile etkileşimde bulunma ve yönetim kurulu ile çalışanların iyi bir çalışma ilişkisine sahip olmalarını sağlamak için farsatlar yaratmalıdır.

  Press
  Enter
 • 21
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  8-1. Genel müdür, kurulun iyi bir bilgi birikimine sahip olmasını sağlamak için yönetim kurulu ve personel arasında diyalog ve iletişim için uygun sistemler kurmuştur.
  8-2. Üst düzey yönetici ve üst düzey personel, yönetimsel yönetimin belirli yönlerinden sorumlu olan yönetim kurulu ve komite başkanları ile etkin çalışma ilişkileri kurmuştur.
  8-1. Genel müdür, kurulun iyi bir bilgi birikimine sahip olmasını sağlamak için yönetim kurulu ve personel arasında diyalog ve iletişim için uygun sistemler kurmuştur.
  8-2. Üst düzey yönetici ve üst düzey personel, yönetimsel yönetimin belirli yönlerinden sorumlu olan yönetim kurulu ve komite başkanları ile etkin çalışma ilişkileri kurmuştur.
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 22

  IX. Dış İrtibat ve Kamu İmajı

  Yönetim kurulu üyeleri, kar amacı gütmeyen kuruluşun çalışmalarını destekleyen birçok grupla pozitif ilişkiler kurma ve sürdürme konusunda kilit aktörlerdir.

  Press
  Enter
 • 23
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  9-1. Genel müdür yerel toplumda olumlu bir üne sahiptir ve iyi bir elçidir?
  9-1. Genel müdür yerel toplumda olumlu bir üne sahiptir ve iyi bir elçidir?
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 24

  X. Kuruluşun Yönetim Kurulu Algıları

  Yönetim kurulu, genel müdürün performansını gözden geçirirken, aynı zamanda genel faaliyetler ve aşağıdaki alanlarda organizasyonun kalitesi hakkındaki algılarını da ölçmelidir. Bu sorulara verilen cevaplar, yönetim kurulunun ve yöneticinin dikkatini belirli organizasyonel güç ve sınırlama alanlarına odaklamaya yardımcı olabilir ve gelecekteki organizasyonel gelişim çabalarına rehberlik etmeye yardımcı olacaktır.

  Press
  Enter
 • 25
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  a. Yönetim ve Operasyonlar
  b. Program Geliştirme ve Teslimat
  c. Finansal Yönetim
  d. Pazarlama ve Halkla İlişkiler
  e. Uzun Menzilli ve Stratejik Planlama
  f. Bağış
  g. Üye Hizmetlerih. Genel Kadro Kalitesi Performansı
  a. Yönetim ve Operasyonlar
  b. Program Geliştirme ve Teslimat
  c. Finansal Yönetim
  d. Pazarlama ve Halkla İlişkiler
  e. Uzun Menzilli ve Stratejik Planlama
  f. Bağış
  g. Üye Hizmetlerih. Genel Kadro Kalitesi Performansı
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  1. Hiç Memnun Değilim
  2. Memnun Değilim
  3. Memnunum
  4. Çok Memnunum
  5. Emin Değilim
  Press
  Enter
 • 26
  Created with Sketch.
  Press
  Enter
 • Should be Empty:
close
Save & Continue Later

Your form is saved successfully!

If you want to continue answering your form later, please enter the email address you would like to send the link to:

Please enter a valid email address.