Шаблони на приложения за дневник

24 шаблони

Отървете се от разхвърляните хартиени форми и проследявайте информацията в безплатно приложение за дневник на Jotform. Каквото и да имате в дневника – било то задачи, лекарства, тренировки или отчети за поддръжка – правете го безпроблемно от всяко устройство. Изберете шаблон за приложение по-долу, за да го персонализирате с нашия конструктор на приложения с плъзгане и пускане, след което споделете приложението ви с линк за изтегляне на вашия компютър, смартфон или таблет. Без кодиране можете да промените фона или иконата на приложението, да добавяте или премахвате форми и да правите други промени за секунди. Сигурно създавайте и съхранявайте регистрационни файлове онлайн с безплатните приложения на Jotform.

Workout Log App

Keep track of your workouts with your own app. Easy to customize and fill out. Works on any device. Download to your smartphone, tablet, or computer. No coding.

Приложения за регистриране

Приложение за дневник за лекарства

Have patients log and update medical history and medication regimen with your own custom app. Easy to customize and share on any device. No coding required.

Здравеопазване

Daily Log App

Create an app for tracking employee leave requests and daily report summaries. Easy to customize. Download on any smartphone, tablet, or desktop. No coding.

Приложения за регистриране

IT Ticketing App

Create an app for employees to create support tickets for IT issues. Easy to customize. Downloadable on any smartphone, tablet, or desktop. No coding.

Приложения за регистриране

Reading Log App

Reading log app for teachers and students. Track, monitor, and review reading progress. Easy to customize and share. Downloadable on any device. No coding required.

Образование

Construction Daily Log App

Keep track of work logs for your construction site. Download to fill out on any device. Customize to match your company branding. No coding knowledge needed.

Строителство

Driver Dispatch App

Keep track of trip details in a free downloadable app. Great for taxi companies and other transportation services. Download onto any iOS or Android device.

Приложения за проследяване

Daily Driver Log App

Keep track of daily driving activities and vehicle maintenance request tickets. Easy to customize. Downloadable on any device. No coding required.

Приложения за регистриране

Wedding Planning App

Plan your big event with a free mobile app. Great for couples or professional wedding planners. Easy to customize with our drag-and-drop app builder. No coding.

Забавление

Daycare App

Track attendance records, emergency contact details, and more for your daycare center. Free downloadable app. Works on any device. Customize without coding.

Образование

Basketball Scouting App

Evaluate and recruit players for your basketball team. Free customizable app for your smartphone, tablet, or computer. Works offline. No coding.

Приложения за регистриране

Housekeeping App

Create a housekeeping app for organizing cleaning checklists and shopping lists. Easy to customize and share. Download on any device. No coding.

Приложения за регистриране

Logistics Management App

Keep track of vehicles, drivers, driver logs, job applications, and track driver availability information. Works on any device. Customize without any coding.

Автомобилен

Migraine Diary App

Track and record migraines with your own app. Great for patients or personal use. Easy to customize and share. Fill out and download on any device. No coding.

Уелнес приложения

Caregiver Daily Log App

Build a custom app to record and track your activities as a caregiver. Free and easy to customize. Works on any smartphone, tablet, or computer. No coding.

Приложения за регистриране

Cooking App

Create a mobile app for your recipes or cooking class. Easy to customize and share. For iOS and Android devices. Works on computers too. No coding.

Забавление

Dog Training Log App

Create an app for dog training sessions at your training facility. Easy to customize and share online. Download on any device. No coding necessary.

Приложения за регистриране

Maintenance Log App

Create maintenance records and store them in a maintenance log book. Easy to share and export reports. Download on any device. Fully customizable. No coding.

Приложения за регистриране

Electrical Work Order App

Create a custom app for electricians to submit work service orders, keep track of equipment, and order new materials. Works on any device. No coding.

Строителство

Vending Machine App

Make your own app to manage your vending machine company. Make life easier for both you and your employees. Customize with our no-code drag-and-drop app builder.

Приложения за инспекция

Baby Birthday Planner App

Prepare for your upcoming baby birthday with a free app. Personalize the design in seconds. No coding required. Download onto any device. Works for iOS or Android.

Забавление

Brainstorming App

Organize your group’s ideas and collaborate with others from any device – iOS or Android friendly. Free drag-and-drop app customization. No coding knowledge required.

Приложения за управление

Bike Registration App

Create an app for students to register their bikes with the bike parking registration system. Downloads on any device. Customize without coding. Easy to share.

Приложения за регистриране

Goal Tracker App

Create a custom app for your clients to track their goals. Drag-and-drop to customize your app. No coding knowledge required. Android and iOS device friendly.

Приложения за планиране