ხელშეკრულების შაბლონები

6 შაბლონები

წერილობით ხელშეკრულებებს აკისრია მნიშვნელოვანი როლი რათა მოხდეს ორ ან მეტ მონაწილე მხარეს შორის არსებული გარიგების დეტალიზაცია. პარტნიორობის ხელშეკრულებებით დაწყებული, დაშორების ხელშეკრულებებით დამთავრებული - Jotform-ის შეთანხმების PDF შაბლონები დაგეხმარებათ შექმნათ ნებისმიერი ტიპის ბიზნესზე მორგებული ხელშეკრულებები. თქვენი ფორმალური ხელშეკრულებები ავტომატურად შეინახება დაცული PDF დოკუმენტების სახით, რათა მარტივად გადმოწეროთ, დაბეჭდოთ ან გაუზიაროთ ყველა მონაწილე მხარეს.

მოცემული მზა შაბლონები შექმნილია რათა წარმოადგინოს საკონტაქტო ინფორმაცია, წესები და პირობები და კონფლიქტების გადაჭრის ინსტრუქციები. თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ ელექტრონული ხელმოწერები Adobe Sign ან DocuSign-ის გამოყენებით და მიიღოთ გადახდები ინტეგრაციების გამოყენებით როგორიცაა PayPal ან Square. Jotform-ის PDF რედაქტორის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მოარგოთ შაბლონი თქვენს საჭიროებებს - შეცვალეთ განლაგება, ტექსტები, დაამატეთ სასურველი ელემენტები და სხვა.

მარტივი ერთგვერდიანი საიჯარო ხელშეკ?

მარტივი ერთგვერდიანი საიჯარო ხელშეკ?

მოცემული ერთგვერდიანი საიჯარო ხელშეკრულების PDF შაბლონი წარმოადგენს ყველა საჭირო ელემენტს ერთ მარტივ დოკუმენტში. გამოიყენეთ მოცემული საიჯარო ხელშეკრულების ნიმუში თქვენი ბიზნესისათვის და დაზოგეთ თქვენი საკუთარი PDF შაბლონის შექმნისთვის საჭირო დრო.

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთ?

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთ?

მოცემული პარტნიორობის ხელშეკრულების PDF შაბლონი მოიცავს ყველა საჭირო და ძირითად პირობებს რომლების საჭიროა პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესაქმნელად. გამოიყენეთ მოცემული ნიმუში რათა სწრაფად შექმნათ პარტნიორობის შეთანხმების დოკუმენტები.

თანამშრომლის ტექნიკის ხელშეკრულება

თანამშრომლის ტექნიკის ხელშეკრულება

არ დაკარგოთ დრო თანამშრომელთა ტექნიკის ხელშეკრულების შექმნაზე. გამოიყენეთ მოცემული თანამშრომლის ტექნიკის ხელშეკრულება და საშუალება მიეცით თქვენს თანამშრომლებს მომენტალურად ისარგებლონ თქვენი კომპანიის ტექნიკითა და ინვენტარით.

კონსულტაციის ხელშეკრულება

კონსულტაციის ხელშეკრულება

შექმენით პროფესიონალური კონსულტაციის ხელშეკრულებები, ასევე ცნობილი როგორც საკონსულტაციო კონტრაქტები კლიენტებისათვის მოცემული შაბლონის გამოყენებით. მომენტალურად გადმოწერეთ, დაბეჭდეთ და გააზიარეთ PDF დოკუმენტების სახით.

ბრენდის წარმომადგენლის კონტრაქტი

ბრენდის წარმომადგენლის კონტრაქტი

მოცემული ბრენდის წარმომადგენლის კონტრაქტის PDF შაბლონი მოიცავს ყველა ძირითად და აუცილებელ ელემენტს რათა ჩამოაყალიბოთ საქმიანი ურთიერთობა ბრენდის წარმომადგენელსა და კომპანიას შორის. მოცემული ბრენდის წარმომადგენლის კონტრაქტის შაბლონი უზრუნველყოფს მონაწილე მხარეების უფლებების დაცვას, ასევე მიუთითებს ხელშეკრულების პერიოდს და მოვალეობებს.

საგადასახადო შეთანხმება

საგადასახადო შეთანხმება

საგადასახადო შეთანხმება, ასევე ცნობილი როგორც საგადასახადო კონტრაქტი ან საკრედიტო ხელშეკრულება, წარმოადგენს დოკუმენტს რომელიც აყალიბებს მოვალესა და მევალეს შორის საგადასახადო ვალდებულების დეტალებს.

მოცემული შაბლონები ატარებენ სარეკომენდაციო ხასიათს. თუ თქვენ იყენეთ ფორმას კონტრაქტის სახით, ან აპირებთ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას ან ნებისმიერი სხვა სახის იურიდიულ შედეგებთან შემხებლობას, ჩვენ გირჩევთ შეიტანოთ საჭირო ცვლილებები რათა უზრუნველყოთ ყველა სათანადო სამართლებრივ ნორმებთან შესაბამისობა.