დადასტურების წერილი

1 შაბლონები

არ აქვს მნიშნელობა ხართ დამსაქმებელი რომელიც ესალმება ახალ თანამშრომელს, კერძო ექიმი რომელიც ახდენს ვიზიტის დაჯავშნას ან ონლაინ მაღაზიის მფლობელი რომელიც ამოწმებს შესყიდვას, თქვენ გჭირდებათ დაადასტუროთ სათანადო დეტალები სათანადო ხალხთან. როდესაც თქვენ გზავნით დადასტურების წერილებს, კლიენტები უფრო მეტად გენდობიან რადგან თქვენ აჩვენებთ მათი განაცხადის, შეკვეთის ან გადახდის მიღებას.

როდესაც მომხმარებლები აგზავნიან თქვენს ონლაინ ფორმებს, მათ სურთ იცოდნენ მოხდა თუ არა თავიანთი ინფორმაციის წარმატებით მიღება. რას იტყოდით ფუნქციონალზე რომელიც ავტომატურად აქცევს გამოგზავნილ მონაცემებს დადასტურების წერილებად, რომლის ნახვაც მომხმარებლებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს?

With Jotform, you can configure forms to instantly send confirmation letters as PDFs that recipients can access on any device. All you need to do is choose from our collection of Confirmation Letter Sign Templates and customize the template to match your existing form. Using Jotform’s PDF Editor, you can easily rearrange the template layout, modify form fields, or add your company’s logo to give the letter a more personalized touch.

Once you’ve got a confirmation letter template that best reflects your business, you can set up an autoresponder email with PDF attachments enabled. Now when someone fills out your online forms, Jotform will immediately email their submitted information back to them as PDFs you’ve designed. You won’t even have to lift a finger to assure your clients they’re in good hands.

წინა დასაქმების დადასტურების წერილი

წინა დასაქმების დადასტურების წერილი

დაამოწმეთ თქვენი სამსახურის განაცხადი წინა დასაქმების დადასტურების წერილის გამოყენებით რომელიც გაზრდის თქვენს სამსახურში აყვანის შანსებს ვინაიდან წერილი ადასტურებს თქვენს სამუშაო გამოცდილებას და უფლებამოსილებებს.

უფრო მეტი მსგავსი კატეგორია

მოცემული შაბლონები ატარებენ სარეკომენდაციო ხასიათს. თუ თქვენ იყენეთ ფორმას კონტრაქტის სახით, ან აპირებთ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას ან ნებისმიერი სხვა სახის იურიდიულ შედეგებთან შემხებლობას, ჩვენ გირჩევთ შეიტანოთ საჭირო ცვლილებები რათა უზრუნველყოთ ყველა სათანადო სამართლებრივ ნორმებთან შესაბამისობა.