უფასო განაცხადის შაბლონები

3 შაბლონები

წუთებში შექმენით შეთავაზების, განაცხადის, წინადადების შეტანის იდეალური ფორმები JotForm-ის PDF შაბლონების გამოყენებით. არ აქვს მნიშვნელობა გჭირდებათ ბიზნეს განაცხადი, ფასის შეთავაზება ან პროექტის გეგმის წარდგენა, მოცემული უფასო შაბლონები დაგეხმარებათ შექმნათ დახვეწილი განაცხადი რომელიც მოიცავს ყველა საკვანძო ინფორმაციას დასახული ამოცანების, სტრატეგიისა და ბიუჯეტის შესახებ. გამოგზავნილი მონაცემები ავტომატურად გარდაიქმნება PDF დოკუმენტებად, რათა მარტივად დაბეჭდოთ და წარადგინოთ.

Personalize your proposal for your company or potential clients using Jotform’s PDF Editor. If you need to start from scratch, you can always get started generating a custom proposal for free! In any case, you’ll be able to modify your proposal template however you’d like, from writing additional form fields to changing fonts and colors. Jotform simplifies the proposal process so you can spend less time drawing up your proposals and more time closing deals.

საგრანტო პროექტის განაცხადი

საგრანტო პროექტის განაცხადი

საგრანტო პროექტის განაცხადი წარმოადგენს ფორმალურ დოკუმენტს რომელიც გამოიყენება სუბსიდირების, დაფინანსების ან კაპიტალდაბანდების მოთხოვნის განაცხადის წარსადგენად. მნიშვნელოვანია დოკუმენტი იყოს მაქსიმალურად ზუსტი, უშეცდომო და პირდაპირი, ვინაიდან ინვესტორები სწორედ აღნიშნულ დოკუმენტზე დაყრდნობით გადაწყვეტენ დააკმაყოფილებენ თუ არა თქვენს მოთხოვნას. კარგი საგრანტო განაცხადი უნდა მოიცავდეს პროექტის მიზნებს, ორგანიზაციის ინფორმაციას და თანხის ოდენობას რომელიც დაეხმარება მათ წარმატების მიღწევაში. მოცემული პროფესიონალური ვიზუალის მქონე საგრანტო განაცხადი წარმოადგენს ინფორმაციას თქვენი კომპანიის, პროექტის, მიზნებისა და ამოცანების, ბიუჯეტისა და დროის განრიგის შესახებ. მოცემული განაცხადის დოკუმენტი ასევე წარმოაჩენს კომპანიის მისიასა და ხედვას. შაბლონს ასევე აქვს ელექტრონული ხელმოწერის ვიჯეტი, რათა მარტივად მიიღოთ იურიდიული სტატუსის ხელმოწერები.

მშენებლობის პროექტის შაბლონი

მშენებლობის პროექტის შაბლონი

სამშენებლო წინადადების PDF შაბლონი მოიცავს ყველა ძირითად ელემენტს, მათ შორის მშენებლობის დეტალებს და თანდართულ წერილს, ასევე დახვეწილ დიზაინს რათა წარუდგინოთ პოტენციურ კლიენტებს.

მობილური აპლიკაციის შექმნის განაცხა?

მობილური აპლიკაციის შექმნის განაცხა?

მოცემული მობილური აპლიკაციის შექმნის განაცხადის გამოყენებით, თქვენ მარტივად შეგიძლიათ აჩვენოთ კლიენტებს თუ რატომ უნდა განდოთ მასშტაბური აპლიკაციის პროექტები. პროფესიონალური და დახვეწილი განაცხადის შაბლონი წარმოადგენს კომპანიის შესავალს, კომპანიის მიმოხილვას, დეველოპმენტის პროცესს, შეთავაზებულ სერვისებს, პროექტის დეტალებს და ვადებს. თქვენ დეტალურად შეგიძლიათ აჩვენოთ თუ რა ეტაპებს გადის პროექტი დასრულებამდე - კვლევა და ანალიზი, საწყისი მოდელის შექმნა, კლიენტის და სერვერის მხარის ტექნოლოგიის შექმნა, ტესტირება, საცდელი და საბოლოო ვერსიის გაშვება. შაბლონი ასევე წარმოადგენს პროექტის აღწერას და სავარაუდო ფასს.

What is a proposal?

განაცხადი ან წინადადება არის ფორმალური შეთავაზება, რომელიც იწერება პოტენციური კლიენტის კონკრეტული მოთხოვნის ან ხელსაყრელი შესაძლებლობის საპასუხოდ. როგორც სახელი მიუთითებს, ის სთავაზობს კლიენტის პრობლემის გადაჭრის უნიკალურ იდეას ან გადაწყვეტილებას. განაცხადის შეფასება ხდება კლიენტის მოლოდინებზე მიზნების, დროის განრიგისა და ბიუჯეტის მიმართ.

What are the different types of proposals?

გაყიდვების განაცხადებით დაწყებული სამშენებლო წინადადებებით დამთავრებული - განაცხადები იწერება ნებისმიერი დანიშნულებით და ინდუსტრიისათვის. ყველაზე ცნობილი ტიპის განაცხადებია საგრანტო განაცხადი, შეთავაზება დაფინანსების შესახებ, კვლევის წარდგენა და მრავალი სხვა.

What should I include in my proposal?

ჩვენი განაცხადის უფასო შაბლონები უკვე მოიცავს ყველა საჭირო ელემენტს. განაცხადებზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, წაიკითხეთ ჩვენი სტატია.

How should I write an effective business proposal?

It takes a lot more than a good idea for a proposal to be successful. Check out our tips on how to write a winning proposal.

What makes a proposal different from an estimate, quote, bid, or business plan?

ხარჯთაღრიცხვის, ფასის დაანგარიშების, ფასის შეთავაზების დოკუმენტისგან განსხვავებით, გარდა პროექტის ან მომსახურების კონკრეტული ღირებულებისა განაცხადები მოიცავს დამატებით ინფორმაციას. განაცხადი უზრუნველყოფს მიმდინარე სამუშაოების დეტალურ ახსნა-განმარტებას, ასევე პროექტის მასშტაბების დეტალებს, დასახულ ეტაპებს, ვადებს და ბიუჯეტს.

ბიზნეს გეგმა და ბიზნეს განაცხადი შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც ერთი და იგივე დოკუმენტი, მიუხედავად ამისა ერთი ფოკუსირდება კომპანიის შიდა ოპერაციებზე, მაშინ როცა მეორე მათგანი ცდილობს სხვა კომპანიასთან ბიზნეს ურთიერთობის დამყარებას. ბიზნეს გეგმა, დაწერილი ინვესტორისგან ფულადი სახსრების მიღების მიზნით, აჯამებს კომპანიის საერთო მიზნებსა და ამოცანებს. მეორე მხრივ, ბიზნეს განაცხადი ფოკუსირდება პოტენციური კლიენტის კონკრეტულ პროექტზე ან სერვისზე.

Can a proposal become a contract?

იმისათვის რომ დოკუმენტი იქცეს სამართლებრივი საფუძვლების მქონე დოკუმენტად, ის უნდა მოიცავდეს შეთავაზებას, განხილვას და თანხმობას. შესაძლებელია გამოიყენოთ განაცხადი როგორც კონტრაქტის საფუძველი, მაგრამ როგორც წესი ეს საჭიროებს მხოლოდ კლიენტის ხელმოწერას, მაშინ როცა კონტრაქტი მოითხოვს ყველა მონაწილე მხარის ხელმოწერას.

A signed proposal may become a contract only if it contains signatures from each party and contractual language such as terms and conditions. However, it’s best to keep your contract separate from your proposal in case your client disagrees with your offer and requires a new document outlining the negotiated terms. If you need inspiration for your contract, we recommend our free contract PDF templates.

უფრო მეტი მსგავსი კატეგორია

მოცემული შაბლონები ატარებენ სარეკომენდაციო ხასიათს. თუ თქვენ იყენეთ ფორმას კონტრაქტის სახით, ან აპირებთ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას ან ნებისმიერი სხვა სახის იურიდიულ შედეგებთან შემხებლობას, ჩვენ გირჩევთ შეიტანოთ საჭირო ცვლილებები რათა უზრუნველყოთ ყველა სათანადო სამართლებრივ ნორმებთან შესაბამისობა.