წარმადობის შეფასების უფასო შაბლონები

Whether you’re evaluating employees, teachers, students, or classes, an effective performance review needs to not only identify strengths and weaknesses but also inspire continuous improvement and ultimately ensure your organization’s overall success. With Jotform’s Performance Review Sign Templates, you can conduct effective performance reviews that meet your specific needs without having to design a questionnaire from scratch.

გამოიყენეთ JotForm-ის PDF რედაქტორი რათა შეცვალოთ არსებული სკალირებული შეფასების ველები და დაამატოთ სასურველი ტექსტი რათა ჰკითხოთ უფრო მეტად კონკრეტული კითხვები და მიიღოთ დეტალური უკუკავშირი. წარმადობის შეფასების ყველა გაგზავნილი მონაცემი ავტომატურად შეინახება PDF დოკუმენტების სახით, რათა მარტივად გადმოწეროთ, გააზიაროთ და დაბეჭდოთ თქვენი ჩანაწერებისათვის.

სტრატეგიული გეგმის ფორმა

სტრატეგიული გეგმის ფორმა

ფოკუსირდით მომავალზე და ხელი შეუწყეთ თქვენი კომპანიის წინსვლას Jotform-ის სტრატეგიული გეგმის შაბლონის გამოყენებით. მარტივად შეავსეთ თანდართული ფორმა თქვენი კომპანიის დეტალებით, განსაზღვრეთ თქვენი სტრატეგიული მიზნები, ქმედებები და ფინანსური ამოცანები. ჩვენი სრულიად მორგებადი შაბლონი გარდაქმნის აღნიშნულ ინფორმაციას დახვეწილ და პროფესიონალურ PDF დოკუმენტებად - რათა მარტივად გადმოწეროთ, დაბეჭდოთ ან გააზიაროთ მომენტალურად.

მოცემული შაბლონები ატარებენ სარეკომენდაციო ხასიათს. თუ თქვენ იყენეთ ფორმას კონტრაქტის სახით, ან აპირებთ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას ან ნებისმიერი სხვა სახის იურიდიულ შედეგებთან შემხებლობას, ჩვენ გირჩევთ შეიტანოთ საჭირო ცვლილებები რათა უზრუნველყოთ ყველა სათანადო სამართლებრივ ნორმებთან შესაბამისობა.