Hakemuslomakkeet

Jotform offers 4 Hakemuslomakkeet

Työnhakukaavake

Perinteinen työnhakulomake, johon voit kerätä kaikki tarvittavat henkilökohtaiset ja yhteystiedot hakijoiltasi; yksityiskohtaiset tiedot taidoista, koulutuksesta ja saavutuksista, pyytää hakijoita lataamaan tarvittavat liitetiedostot, sekä kerätä arvokasta tietoa yrityksellesi kysymällä hakijoiltasi, miten he ovat kuulleet yrityksestäsi ja päätyneet hakemaan kyseistä paikkaa. Muokkaa lomake näköiseksesi käyttämällä monia helppokäyttöisiä työkaluja ja widgettejä.

Hakemuslomakkeet

Lainahakemus Kaavake

Koska lainahakemuksiin vaaditaan nykyään yhä enemmän tietoja, tarvitset nopean ja selkeän menetelmän hakemusten käsittelyyn. Tämän lainahakemuslomakkeen avulla asiakkaasi voivat jakaa yhteystietonsa, taustansa ja tulotietonsa helposti. Erilaisilla widgeteillä voit mukauttaa tätä lomakepohjaa, lisätä logosi, väriteeman, fontit, ja upottaa lomakkeen joko verkkosivustollesi tai käyttää sitä erillisenä lomakkeena selaisenaan.

Hakemuslomakkeet

Uusi Työnhakukaavake

Helppo ja nopeakäyttöinen työhakemus, joka on muokattavissa mihin tahansa työtehtävään.

Hakemuslomakkeet

Yleinen Työhakemus

Yleinen työhakemuslomake jota voi soveltaa eri aloille. Hakemus sisältää pääpiirteiset kohdat kysymyksille, joita voit muokata ja täsmentää alasi ja työvaatimusten mukaisesti.

Hakemuslomakkeet

About Hakemuslomakkeet

Application forms are critically important to the smooth running of companies, schools, and nonprofits. Jotform simplifies online application forms, whether you need them to collect information for loans, job applications, scholarships, or even housing. Without the proper application form, it can be more difficult to complete tasks and collect the information you need.

You can create your own form by either selecting from one of our application form templates or by starting a basic application form from scratch. The Jotform Form Builder makes it easy to format and customize the application form template to match your needs.

Kokeile jotakin ilmaisista nettilomakehakemusmalleista heti tänään!

Usein kysytyt kysymykset

1) What are application forms?

Application forms are documents that collect information from individuals who are applying for a job, program, service, or any other kind of opportunity. These forms help organizations gather the necessary information to evaluate a candidate’s qualifications for an opportunity and compare them with other applicants. Application forms play a critical role in decision-making processes at most organizations.

2) What are the main benefits of application forms?

Application forms benefit both organizations and applicants. On the organization’s side, these forms provide an easy way to collect relevant information for an opportunity in a standard format. They also help organizations to screen applicants more quickly and efficiently as well as meet legal requirements, such as those that apply to the hiring process.

For applicants, these forms ensure that each candidate is evaluated fairly and foster transparency during the application process. The forms also provide a straightforward structure to help applicants provide all the information the organization needs.

3) How do I create an application form?

You can create an application form in minutes with Jotform’s intuitive drag-and-drop form builder. Simply choose one of our application templates and customize it to your liking — you can rearrange form fields, add your brand logo, change fonts and colors, personalize the text, and much more! When you’re finished, share the form via link or email or by embedding it directly on your website. Then watch the applications roll in.

4) What are the common uses of application forms?

Application forms have a wide range of use cases across every industry. They’re especially useful for recruiting purposes — after all, every candidate needs to apply for a job, and every job needs an application form. They’re also helpful in education, volunteering, clubs and programs, housing, financial services, and so on. You can customize them for any purpose.

5) When are application forms needed?

Application forms are needed whenever a candidate or applicant is applying for an opportunity. When organizations need a quick, efficient way to collect and sort candidate information, digital application forms are the best option.

6) What are the types of application forms?

There are application forms for any and every use case, including volunteering, rentals, school admissions, memberships, loans, sponsorships, adoptions, and more. You can explore more types of application forms in the Jotform template library.